Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet
Tidligere Hjemmeside
Vi har bevaret dele af selskabets tidligere hjemmeside, da den indeholder en mængde fagligt stof, som mange medlemmer har ønsket at kunne tilgå.

Samtidig rummer disse sider selskabets historik i form af tidligere afholdte arrangementer (incl deltagerlister),
bestyrelsesreferater og generalforsamlingsreferater.
 
 
 

 

Kommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk