Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt
d. 30. november 2021 kl 11:00 - 12:00.

Afholdes


Konferencecenter Sixtus
Teglgårdsvej 73

5500 Middelfart

i forbindelse med et fagligt arrangement.
Nærmere info om dette og mulighed for tilmelding til arrangement og/eller GF


Dagsorden for ordinær generalforsamling 2021

1.

Valg af dirigent og referent
2.Godkendelse af dagsorden
3.Beretning om selskabets virksomhed
4.Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5.Budget for kommende regnskabsår.
Fastlæggelse af kontingent
6.Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper
7.Behandling af indkomne forslag
8.Valg af bestyrelse
9.Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)
10.Eventuelt


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020


Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt
d. 6. november 2020 kl 16:45 - 17:30.
Afholdes

Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

i forbindelse med et fagligt arrangement.
Nærmere info om dette og mulighed for tilmelding til arrangement og/eller GF

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2020

1.

Valg af dirigent og referent
2.Godkendelse af dagsorden
3.Beretning om selskabets virksomhed
4.Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5.Budget for kommende regnskabsår.
Fastlæggelse af kontingent
6.Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper
7.Behandling af indkomne forslag
8.Valg af bestyrelse
9.Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)
10.Eventuelt

 
Referat af ordinær generalforsamling 2020
 
1.Valgt af dirigent og referent
-Dirigent. Peer
-Referent. Eric
 
2.-dagsorden bliver godkendt
 
3. 2020 har været præget af mange aflyste arrangementer pga. coronavirus. Vi prøver at gennemføre nogle af dem i 2021.
 
4. Økonomi
Der har været en del problemer med Klubmodul i 2020, og vi regner med at stoppe vores aftale med dem i 2021, desto mere at DP har meldt ud at de planlægger at overtage Selskabernes økonomi (kontingentindkrævning samt muligvis kursustilmelding) i 2021.
5.Kontingent for 2021 bliver fastlagt til kr. 350
 
6. Planlagte aktiviteter for 2021:
 
-Virtuelle møder (Mette og Eric)
-Forslag+ deltagelse til DPs GF (Susanne, Mette og Eric)
-ERFA gruppe (Mette)
-Salon-møder (Susanne)
-Bogprojektet (Birgitte og Eric)
-Debat på Folkemødet 21 (Eric+….)
-Bruce Alexander (Eric)
 
Der bliver også drøftet:
-Kursus om screening/udredning (Christina)
-Julefrokost (Christina)
-afholdelse af Selskabets årsmøde/klinisk konf. i 2021.
 
Selskabets hjemmeside.

Ifm. med at vi opsiger vores aftale med Klubmodul, mister vi også vores mulighed for at have Selskabets hjemmeside hos dem, og derfor skal vi finde en ny løsning.
Simon foreslår at vi går over til en socialmedia som f.eks. Facebook.
Peer vil undersøge hvorvidt vi kan bruge det firma som allerede hoster vores tidligere hjemmeside ”ex-misbrugsnet.dk”
 
8.
Christina Skov Sørensen og Nanna Fjeldal Daugaard er blevet valgt i bestyrelse
 
Stina Elkjær træder ud af bestyrelsen.
 
Den nuværende bestyrelse består så af:
Christina
Nanna
Lone
Mette
Heidi
Susanne
Birgitte
Christian
John
Simon
Peer
Eric
 
Bestyrelse konstituerer sig med Eric som formand og Simon som kasserer.


 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt
d. 25. september 2019
i Psykologforeningens hus, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh. Ø.

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2019

1.

Valg af dirigent og referent
2.Godkendelse af dagsorden
3.Beretning om selskabets virksomhed
4.Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5.Budget for kommende regnskabsår.
Fastlæggelse af kontingent
6.Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper
7.Behandling af indkomne forslag
8.Valg af bestyrelse
9.Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)
10.Eventuelt

 
  
 
Referat af ordinær generalforsamling 2018

P.g.a. tidnød blev det til en kort generalforsamling, hvor kassereren, Simon Schøneberg, redegjorde for, at selskabets økonomi er god og at der, hvis der ved årets slutning viser sig et stort nok overskud, indkøbes en arbejdscomputer, som er kraftig nok til at redigere videoklip fra div arrangementer, til selskabets webmaster.
Forsamlingen drøftede fremtiden for den kliniske konference i lyset af den svindende medlemstilslutning. Det var et udbredt ønske om at bevare konferencen og der blev fremsat flere forskellige ændringsforslag, som kunne rette op på tilslutningen. Bestyrelsen tager stilling hertil og opfordres til at huske på, at selskabet til næste år kan fejre 25 år jubilæum.
Selskabets formand, Eric Allouche, redegjorde til slut for selskabets kommende konference om dobbeltdiagnoser og opfordrede alle til at deltage og til at sprede info herom til kolleger og samarbejdspartnere, da alle faggrupper er velkomne.

Flg. blev valgt til selskabets bestyrelse:

Eric Allouche
Simon Schøneberg
Birgitte Thylstrup
Heidi Mouritsen
Lone Marker
Stina Elkjær
Susanne Huynh
Peer Nielsen
Christian Gad

Bestyrelsen konstitutierede sig med Eric Allouche som formand og Simon Schøneberg som kasserer.

Ref.: Peer Nielsen
 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt som en integreret del af
årets
kliniske konference, d. 6.- 7. september 2018.


NB: Bemærk, at man som medlem af selskabet selvfølgelig har mulighed for at deltage i de GF-relevante programpunkter uden nødvendigvis at være tilmeldt selve konferencen.

Det er selvfølgelig gratis, ligesom der heller ikke er begrænsning på antal deltagere.
Medlemmer, der ikke deltager i konferencen, men ønsker at deltage i GF, kan tilmelde sig ved at meddele dette pr mail til selskabet:
kontakt@misbrugsnet.dk.

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2018

1.

Valg af dirigent og referent
2.Godkendelse af dagsorden
3.Beretning om selskabets virksomhed
4.Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5.Budget for kommende regnskabsår.
Fastlæggelse af kontingent
6.Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper
7.Behandling af indkomne forslag
8.Valg af bestyrelse
9.Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)
10.Eventuelt

 
 
 
 
 
Referat af ordinær generalforsamling 2017
 
Generalforsamling 8/9-2017 kl. 11-12
Selskab for Misbrugspsykologi
Ordstyrer: Eric Allouche
Referent: Simon Schøneberg

Pkt. 1: Præsentation af nuværende bestyrelse.

Pkt. 2: Orientering om årets arrangementer.
Eric fortæller om seneste års arrangementer, herunder besøg fra de hollandske kolleger og diverse faglige arrangementer. 
 
Eric fortæller om de to spor vi skal forfølge. Det styrkende faglige arbejde og det politiske område. I den sammenhæng nævner han Selskabets arbejdsgruppen vedr. Sundhedsstyrelsens NKR samt arbejdsgruppen vedr. planlægning af en specialistuddannelse med fokus på misbrug.
 
Eric orienterer om, at der har været arbejdet på, at invitere Irvin Yalom til at komme til DK.
Grundet sin alder rejser Dr. Yalom ikke oversøisk længere, så der orienteres om, at der fremdeles arbejdes på at få noget i stand - evt videokonference.
Stemningen i GF er positiv med én stemme i mod, resten for, i forhold til at arbejde videre i den retning.
 
Albert foreslår at der bliver indført et fast programpunkt om, hvorledes vi profilerer misbrugsområdet fremover.
 
Heidi Mouritsen fortæller om sin deltagelse til Folkemødet og opfordrer til, at vi overvejer, om Selskabet kunne deltage til mødet næste år.
 
Stina Elkjær pointerer, at Selskabet bør være synlig på DPs GF i 2018.
Der drøftes mulighed for at deltage i formuleringen af en bog om misbrugsbehandling. Der drøftes mulighed for at deltage i folkemøde.
 
Pkt. 3: Orientering om økonomi.
Simon giver en oversigt over årets økonomisk udvikling og kommende udgifter. Det ser fornuftigt ud.

Pkt. 4: Valg af bestyrelse.
Stina Dalgaard Elkjær udtræder af bestyrelsen.
Eric Allouche, Helle Kjær, Peer Nielsen, Christina Skov Sørensen, Simon Schøneberg, Heidi Mouritsen, Christian Gad, Susanne Huynh modtager genvalg. Birgitte Thylstrup vælges ind i bestyrelsen.

Pkt. 5 konstituering af bestyrelsesposter / arbejdsposter
Eric Allouche modtager genvalg som formand.
Helle Kjær som næstformand.
Simon Schøneberg genvælges som kasserer.
Peer overtager Stines opgave med nyhedsslideren og Christians opgave med supervisorlisten.
Der er ikke yderligere aftalt omfordeling af nuværende arbejdsposter.
 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt som en integreret del af
årets
kliniske konference, d. 7.- 8. september 2017.


NB: Bemærk, at man som medlem af selskabet selvfølgelig har mulighed for at deltage i de GF-relevante programpunkter uden nødvendigvis at være tilmeldt selve konferencen.

Det er selvfølgelig gratis, ligesom der heller ikke er begrænsning på antal deltagere.
Medlemmer, der ikke deltager i konferencen, men ønsker at deltage i GF, kan tilmelde sig ved at meddele dette pr mail til selskabet:
kontakt@misbrugsnet.dk.

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2017

1.

Valg af dirigent og referent
2.Godkendelse af dagsorden
3.Beretning om selskabets virksomhed
4.Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5.Budget for kommende regnskabsår.
Fastlæggelse af kontingent
6.Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper
7.Behandling af indkomne forslag
8.Valg af bestyrelse
9.Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)
10.Eventuelt

 
 

 
 
 
Referat af ordinær generalforsamling 2016
 
Afholdt 02/09/2016
Ordstyrer: Eric Allouche
Referent: Simon Schøneberg
 
Tilstede under GF:
Christian Gad, Christina Skov Sørensen, Eric Allouche, Karina Lærke Sørensen, Louise Ingegärd Friborg Andersen, Mai Ditlevsen, Maria Schneider, Michael Vernon Kristiansen, Peer Nielsen, Sigrid Fardal Nes, Simon Schøneberg, Stina Dalgaard Elkjær, Susanne Huynh, Heidi Mouritsen.

Pkt. 1: Nyt tiltag i Selskabet
Eric Allouche orienterer om nye mulige tiltag og arrangementer for den kommende periode. Et eventuelt samarbejde om popNAD, en fællesnordisk vidensdatabase på alkohol- og stofområdet. Desuden viser DP stigende interesse i at kunne medregne kurser afholdt af selskabet om misbrugspsykologiske emner, eventuelt et modul, som kvalificerende i retning af specialistgrad. Eric vil, såfremt han genvælges som formand, afklare nærmere. Der vil blive afholdt en temadag i selskabet om Recovery, inden for den nærmeste fremtid.  
 
Pkt. 2: Orientering om økonomi
Peer Nielsen giver en kort oversigt over det økonomiske råderum, som i det store hele ser fornuftigt ud. Der er 79 betalende medlemmer og med Klub-Modul går det rimeligt let at få kontingenterne betalt, ligesom det er en stor lettelse for kassererens arbejde, at der betales for arrangementer ved tilmeldingen i Klub-Modul systemet.

Pkt. 3: Tilbagemeldinger på årets konference
Der bliver taget en runde hvor alle tilstedeværende medlemmer tilkendegiver deres mening om årets konference. De gennemgående pointer er, at der skal være mere tid til refleksion efter oplæggene. (Louise Ribe) Eventuelt at afholde flere workshops, for at lade tingene sive ind (Susanne Hyunh). God kombination af forskning og praksis. (Maria Schneider) Fedt (lille) publikum at afprøve oplægskunsten for (Michael Vernon Kristiansen) Gode rammer på Christiansminde, som er mere indbydende end Kerteminde (omtrent alle)
Pause

Pkt. 4: Valg af bestyrelse
Der har været to utidige udmeldinger af bestyrelsen i det forgange år. 
Eric Allouche, Helle Kjær, Peer Nielsen, Christina Skov Sørensen, Simon Schøneberg, Heidi Mouritsen, Christian Gad og Stina Dalgaard Elkjær modtager genvalg. Susanne Huynh vælges ind i bestyrelsen. 

Pkt. 5 konstituering af bestyrelsesposter
Eric Allouche modtager genvalg som formand. Helle Kjær som næstformand. Simon Schøneberg vælges som ny kasserer.  
 
 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Selskabets ordinære generalforsamling bliver afholdt som en integreret del af
årets
kliniske konference, d. 1- 2. september 2016.


NB: Bemærk, at man som medlem af selskabet selvfølgelig har mulighed for at deltage i de GF-relevante programpunkter uden nødvendigvis at være tilmeldt selve konferencen.

Det er selvfølgelig gratis, ligesom der heller ikke er begrænsning på antal deltagere.
 
Medlemmer, der ikke deltager i konferencen, men ønsker at deltage i GF, kan tilmelde sig ved at meddele dette pr mail til selskabet:
kontakt@misbrugsnet.dk.
 

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2016

1.

Valg af dirigent og referent
2.Godkendelse af dagsorden
3.Beretning om selskabets virksomhed
4.Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5.Budget for kommende regnskabsår.
Fastlæggelse af kontingent
6.Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper
7.Behandling af indkomne forslag
8.Valg af bestyrelse
9.Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)
10.Eventuelt

 
 

 
 
Referat af ordinær generalforsamling 2015

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt som en integreret del af
årets
kliniske konference, som blev afholdt 22-23. oktober 2015.
 

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2015

1.

Valg af dirigent og referent
2.Godkendelse af dagsorden
3.Beretning om selskabets virksomhed
4.Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5.Budget for kommende regnskabsår.
Fastlæggelse af kontingent
6.Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper
7.Behandling af indkomne forslag
8.Valg af bestyrelse
9.Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)
10.Eventuelt

 
Referat 

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Helle Kjær. Referent: Lone Marker

2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt

3. Beretning om selskabets virksomhed
Der har været bestyrelsesmøder, med følgende fokuspunkter:
Planlægning af årets konference med program, herunder beslutningen om at flytte konferencen, så det blev muligt at få Susan Hart med på programmet. Udover konferencen har der været afholdt en vellykket og velbesøgt temadag på Ringgården, omhandlende tilknytning.
Etablering af ny hjemmeside og nyt registreringssystem.

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
I år har der til dato kun været 60 medlemmer, der har betalt kontingent mod 100 sidste år, hvilket betyder færre penge i selskabet.
Regnskab:
Konference 38.000
Gæstehonorar: 18.000
Nyt system Klubmodul: 12.000
Mindre beløb til transport til bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har undersøgt mulighederne vedr. et nyt system, og fundet Klubmodul mest egnet. Bestyrelsen har valgt at indføre det ny system trods risikoen for at miste medlemmer. Der er mange gode grunde til at vælge et nyt system, blandt andet fordi der nu er flere, der kan blive web-administrator, samt at nogle opgaver vil blive mere automatiserede, eks. tilmelding, kontingentbetaling mm. Sonja Andersen fra DpF er indført i systemet, og firmaet bag Klubmodul har en hot-line.
Bestyrelsen forelægger forslaget om at indføre kontingentopkrævning ved automatisk korttræk, med påmindelse 14 dage forinden. Forslaget er til afstemning og vedtaget på GF.
 
5. Budget for kommende regnskabsår, fastlæggelse af kontingent
Vi får dårligere økonomi som følge af kun 60 betalende medlemmer indtil nu. Dette betyder mindre tilskud end hidtil.
Drøftelser: Er det fortsat prioriteringen at bruge de fleste af pengene på konferencen? Skal vi fortsat holde kostprisen nede? Skal vi have temadage overhovedet? Hvordan kan vi fastholde medlemmer og få flere medlemmer.? Skal der mere liv i den gamle facebook gruppe? Skal bestyrelsen nytænke, (endnu mere end den gør i forvejen?)
Forlag om at hæve årskontingent til 350 kr. er til afstemning og vedtaget.
 
6. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år, og nedsættelse af arbejdsgrupper
Punktet udgår, da der har været drøftelser om dette.
 
7. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
 
8. Valg af Bestyrelse
Ikke på genvalg:
John Eltong, Birgitte Thylstrup , Johannes Knigge.
 
Genopstiller og vælges:
Helle Kjær, Eric Allouche, Peer Nielsen, Heidi Mouritsen, Christina Skov, Lone Marker, Stina Dalgaard Elkjær og Christian Gad
 
Nye valgte til bestyrelse:
Simon Schøneberg, Heidi Jeppesen.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde umiddelbart efter konferencen dd.
 
9. Valg af revisorer
(udgår, da DpF står for dette)
 
10. Evt.
Ingen punkter til evt.
 
 

 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

På den ordinære generalforsamling 02-02-2007 blev det besluttet, at GF i fremtiden afholdes sidst på året i forbindelse med den årlige 2-dages kliniske konference.

NB: Bemærk, at man som medlem af selskabet selvfølgelig har mulighed for at deltage i de GF-relevante programpunkter uden nødvendigvis at være tilmeldt selve konferencen.

Det er selvfølgelig gratis, ligesom der heller ikke er begrænsning på antal deltagere.


Dagsorden for ordinær generalforsamling 2015
Forslag til dagsordenen skal ifølge vedtægterne være indsendt mindst 4 uger før generalforsamlingen (dvs. d. 22-09-2015) til selskabets mailadresse: kontakt@misbrugsnet.dk
Den endelige dagsorden kan herefter ses her.

1.

Valg af dirigent og referent
2.Godkendelse af dagsorden
3.Beretning om selskabets virksomhed
4.Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5.Budget for kommende regnskabsår.
Fastlæggelse af kontingent
6.Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper
7.Behandling af indkomne forslag
8.Valg af bestyrelse
9.Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)
10.EventueltVenlig hilsen,
Bestyrelsen

 
 

 
 
Referat af ordinær generalforsamling 2014

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt som en integreret del af
årets
kliniske konference, som blev afholdt 22-23. september 2014.


Dagsorden for ordinær generalforsamling 2014
 

1.

Valg af dirigent og referent

2.Godkendelse af dagsorden
3.Beretning om selskabets virksomhed
4.Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse (udgår, da DPF står for dette)
5.Budget for kommende regnskabsår.
Fastlæggelse af kontingent
6.Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år og nedsættelse af arbejdsgrupper
7.Behandling af indkomne forslag
8.Valg af bestyrelse
9.Valg af revisorer (udgår, da DPF står for dette)
10.Eventuelt


 

Referat

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Helle Kjær
Referent: Eric Allouche

2. Godkendelse af dagsorden.
Ja

3. Beretning om Selskabets virksomhed.
Peer er igang med at rydde op i medlemsskaren - der er ca. 140 medlemmer, men ind til videre ca.100, der har betalt kontingent. De arrangementer som blev planlagt i løbet af året er blevet gennemført og Selskabets økonomi er fin. Der har været et stigende antal henvendelser fra eksterne instanser (f.eks. ifm de Nationale Kliniske retningslinjer).

4. Revideret regnskab.

5. Kontingent
blev fastsat til kr. 250

6. Ingen arbejdsgruppe

7. Ingen indkomne forslag

8. Bestyrelse består af

Helle Kjær
Birgitte Thylstrup
Heidi Mouritsen
Stina D. Elkjær
Lone Marker
Christina Skov Sørensen
Peer Nielsen
Christian Gad
John Eltong
Johannes Ludwig Knigge
Eric Allouche

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 
 
 

Kommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk