Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet

Fagligt stof 
Her findes slides, artikler og andet fagligt materiale fra Selskabets arrangementer 


Klinisk konference 2022


Louise Friborg Andersen. 

Psykolog ved Autismefokus, 
Specialområde Autisme

Autisme og Rusmiddelbehandling

Slides 


Anders Sørensen,

Psykolog, phd, privatpraktiserende

Udtrapning af psykofarmaka
            - Forskning og klinisk praksis

SlidesKlinisk konference 2021 

Brian Sebens
Center for Ludomani

Gambling er ikke kun sjov? - slides

Jonathan Led Larsen
Projektleder, ph.d.-studerende. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser
jonathan.led.larsen@regionh.dk
Fremtidens dobbeltdiagnosebehandling - 
slides

John Eltong og Karen Aage 
Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling. Psykoterapeutisk Center Stolpegård.
“Hvad virker i kognitiv adfærdsterapi ? Brugerperspektiver på hvad der hjælper” - slides

Johanne Bratbo.
Formand for komité for Etik, Dansk Paykolog Forening

Etiske dilemmaer i misbrugsbehandling - slides
Skam

medfødt og tillært
når skam fører til sjælemord - og misbrug
06/11/2020
m. Lars J. Sørensens - slides


Lov om ændring af lov om social service og ligningsloven:
14/11/2019
DP's kommentarer til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven:

 
All about addiction  
 24-05-2019
 m. Robert West - slides

 
DOBBELTDIAGNOSER
Konference om den fremtidige behandling af personer med misbrug og psykisk lidelse
26. september 2018
 
Per Nielsen, centerleder, Kompetencecenter Ringggården - slides
Katrine Schepelern Johansen, leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri og Jonathan Led Larsen, psykolog, ph.d. - studerende ved KFD - slides

 
Konference om
klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet 
og generalforsamling - 2018
 
Torsdag d. 6. september
Terapi med traumatiserede borgere, Johannes Knigge,  KABS. - slides 
 
Fredag d. 7. september
 Familieorienteret rusmiddelbehandling.
Tina Rathje, Psykolog og Faglig Koordinator. Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej.  slides
 Misbrugsbehandling i døgnfamilie-behandlingsregi, Ivar Hecht, cand. psych., forstander for Familecentret Vibygård - slides

 
Temadag om narcissisme
Mandag d. 30. april 2018 
Jane Fjermestad-Noll

 
Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka
Fredag d 9. februar 2018
 
Anders Sørensen

 
Konference om
Klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet.
Torsdag d. 7. og fredag d 8. September 2017
 
Anders Sørensen
Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka
Slides
 
Elin Stensland
Misbrugsbehandling ud fra et ACT-perspektiv
 
Karina Lærke Sørensen. 
Anvendelse af spørgeskemaet SCL-90-R ved screening af psykisk belastningsgrad
Slides
 
Mads Uffe Pedersen
Ungmap og behandlingsmetoderne og effekterne fra ungeprojektet

 
Seminar
"You are in recovery if you say you are"
Views on recovery in drug treatment
11-11-2016, København.
 
 You can read popNAD:s article about the conference,
“Recovery i Norden: stöd för det sociala i missbruksvården eller onödig import?”,
written by Kerstin Stenius: (in Swedish). 
popNAD will publish more articles on recovery in December, also in Danish.
 
Psykolog Bendt Skjold Hansen
 
Professor David Best
Slides
 
Video
 
 
 
Post talk discussion video
 
 

 

 
Konference om
Klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet.
Torsdag d. 1. og fredag d 2. September 2016
 
Steen Guldager
Socialpsykologisk Center, Århus
Nationale retningslinier for den sociale stofmisbrugsbehandling
 
Jonathan Led Larsen 
Kompetencecentret for dobbeltdiagnose, Region Hovedstaden
Region Hovedstadens arbejde og udfordringer med misbrug i psykiatrien
 
Bo Sayyad Bach 
Psykiatrisk forskningsenhed, Region Sjælland
Den Alternative “dimensionelle" DSM-5 Model for Personlighedsforstyrrelser
Slides
 
Michael Vernon Kristiansen 
Ringsted Kommune,  Rådgivningscentret
Inddragelse af frivillighed i misbrugsbehandling
 

 
Absint og absintdrikkeren
tirsdag d. 14. juni 2016 
 
 
Folder:
Velegnet til print:
Download folder s. 1 
Download folder s. 2 
 
Velegnet til skærm:
 
Download artikel om absintens kemi

 
Neuropsykologiske aspekter ved misbrug
Fredag d. 10. juni 2016
 
Heine Lund Pedersen 
Neuropsykiatrisk Klinik, Universitetshospitalet Risskov.
 


 
Temadag om hjælp til personer med dyssociale personligheder
"Ro På"
Fredag d. 11. marts 2016
 
Morten Hesse og Birgitte Thylstrup Pernille Pinderup Jeppesen
Center For Rusmiddelforskning
 

 
Temadag om de nye 
nationale kliniske retningslinjer
Fredag d. 12. februar 2016
 
Pernille Pinderup Jeppesen
Ph.D. studerende ved Kompetencecenter for dobbeltdiagnose,
Psykiatrisk center Sct. Hans.

 
Konference om
Klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet.
Torsdag d. 22. og fredag d 23. Oktober 2015
 
1.
Workshop:
?Om dobbelt-diagnosticerede og koordineret behandling 
Heidi Jeppesen
?Center for Forsorg og Misbrug Holbæk Kommune:
 
Link til Region Sjællands Koordinerende indsatsplan
 
 
2.
Workshop:
?Prolonged Exposure Therapy for PTSD  
Heidi Mouritsen, 
Behandlingshjemmet Ringgården

 

 Kommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk