Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet >
Selskab for Misbrugspsykologi
Selskabet afholder årligt en todages klinisk konference. Formålet er dels at skabe mulighed for at medlemmerne kan formidle, drøfte og udveksle erfaringer og overvejelser knyttet til deres kliniske praksis, dels at give plads til socialt samvær og netværksdannelse.
Dertil kommer, at vi som inspiration inviterer spændende oplægsholdere udefra.
I løbet af året arrangeres kurser, foredrag og workshops om emner, som har medlemmernes interesse.
 
 
Medlemsbetingelser
NB: Der optages kun psykologer og psykologistuderende, som er medlemmer af
Dansk Psykolog Forening.
 
Psykologer, der arbejder med misbrugsbehandling, eller som har viden, erfaring eller
interesse for området, og som kan tilslutte sig vedtægternes formålsparagraf, kan optages som medlemmer i selskabet.

Medlemsskab koster 350 kr. pr. kalenderår - er gratis for studerende, efterlønsmodtagere, pensionister og arbejdsledige.
Hvis du er medlem af selskabet og er blevet efterlønsmodtager, er gået på pension eller
er blevet arbejdsledig, skal du ikke betale kontingent.

Meddel det pr. mail. til kontakt@misbrugsnet.dk
 
Indmeldelse
Tryk på den blå 'Log ind'-knap i øverste, højre hjørne på topmenuen, og derefter på 'opret profil'.
Du skal bl. a. indtaste dit medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening, så hav det klar inden du går i gang - det står på bagsiden af Psykolog Nyt umiddelbart over dit navn.
Når du har oprettet din profil skal du betale årets kontingent. Klik på knappen 'Kontingent' i top-menuen, for at komme ind i betalingssystemet.