Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet

Dansk Psykolog Forenings brev til Social- og Indenrigsudvalget

Dansk Psykolog Forening har fulgt førstebehandlingen af lovforslaget om ændring af lov om social service og ligningsloven (styrket behandlingsgarant for personer med et stofmisbrug m.v.) og har nogle bekymringer ved forslaget.

Derfor har foreningen sendt dette brev om lovforslaget ud fra to overordnede bekymringer for kvaliteten af hhv. afdækningen af borgerens problemer og behov samt den sociale behandling, som tilbydes pa° misbrugscentrene, der kun specificeres til at være en socialpædagogisk eller terapeutisk indsats.
 

Kommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk