Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet
Afholdte arrangementer 2018

OBS: Slides
Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer
i Menu'en: Fagligt stof

 
Temadag om narcissisme
30. april 2018
 
 
 
 
 
Narcissisme er vidt forekommende og strækker sig fra den sunde narcissisme, der tjener til at opretholde et godt og positivt selvbillede, til patologisk narcissisme, der hæmmer en person i sin livsudfoldelse.
Gennem en spændende dag i narcissismens tegn vil vi uddybe og beskrive den fra flere vinkler.

Oplægget vil beskrive de historiske betragtninger om ophavet til begrebet narcissisme, og beskrive forskellen på den sunde narcissisme og den patologiske narcissisme. Patologisk narcissisme er en mangelfuld regulering af selvfølelsen, der har udgangspunkt i et grandiost selvbillede. Vi vil se nærmere på, hvordan man forstår patologisk narcissisme fra flere teoretiske vinkler, og hvordan man som kliniker kan genkende denne patologi.

Vi vil se på, hvordan de diagnostiske betragtninger har ændret sig gennem tiden, og hvordan det diagnostiske konstrukt er i dag. Vi vil tale om de udfordringer der er i forhold til den bestående diskrepans mellem de aktuelle diagnostiske kriterier, og det empiriske kliniske billede. Vi vil også tale om hvordan narcissisme manifesterer sig i en skandinavisk kulturel ramme.

Yderligere vil vi tale om, hvordan man som kliniker tilgår behandling af en narcissistisk patient. Hvilke udfordringer møder man typisk som behandler og terapeut, og hvilke metoder kan man benytte sig af for at have succes med fastholdelsen og behandlingen af en narcissistisk patient.

Vi vil også tale om de psykiatriske lidelser, der ofte tilstøder den narcissistiske patologi, som depression og misbrug, og hvordan narcissismen kan komplicere behandlingen af disse lidelser.

Underviser
Jane Fjermestad-Noll.
Speciallæge i Psykiatri og specialist i Gruppeanalyse.
Hun har arbejdet som kliniker og terapeut i flere år indenfor personlighedsforstyrrelsesområdet, og er aktuelt i gang med et Ph.d. projekt omkring narcissisme og depression.
Tid
Mandag d. 30. april. kl. 09:30-15:30

Sted.
Psykologforeningen, Stockholmsgade 27. 2100 København Ø.

Pris.
Medlemmer af Selskabet:
-Narcissistisk tilmelding: Jeg vil gerne tilmelde mig en VIP plads med velkomstdrink, frit valg af min foretrukne plads og gourmet frokost for kun kr. 500 + kortgebyr.
-Nasse tilmelding: Jeg har en nærig og irriterende arbejdsplads, som ikke betaler for en skid, men jeg vil være glad for at kunne deltage på temadagen som skamfuld, blind passager og spise min madpakke i smug, til den uhørte pris af kr.0.

Ikke medlemmer af Selskabet. Kr. 850 + kortgebyr.

Tilmeldingsfrist. D. 23. april 2018
OBS: Arrangementet søges godkendt i forhold til specialistgodkendelse i psykoterapi.
 
Deltagerliste
Anne Katrine Holm
Birgitte Hartvig Jespersen
Birgitte Thylstrup
Birgitte Zimmermann
Christian Christensen
Cristina Nielsen
Dianna Kristensen
Emilie Hjorth Roelsgaard
Eric Allouche
Heidi Mouritsen
Line Kenberg
Lubitza Hanuska Vesterdal
Magnus Kleinert
Maria Schneider
Marie Pedersen
Mette Skou Elkjær
Paul Georges De Visme
Peer Nielsen
Sanne Høybye
Susanne Huynh
 

 
 

Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka
 09/02/18
 
 
 
Langt de fleste patienter på psykofarmaka kan med stor fordel trappes ud og få et medicinfrit liv
- for mange er dette endda direkte nødvendigt for reel helbredelse.
 
Overgangen fra medicinafhængighed til det medicinfri liv kan dog være så stor en udfordring, særligt følelsesmæssigt, at den kan sidestilles med et reelt psykoterapeutisk anliggende.
 
Særligt hvis de til tider ekstreme reaktioner og følelser, der kan opstå, når en tilvant dosis psykofarmaka reduceres, fejlfortolkes som tegn på, at medicinen er effektiv og nødvendig - hvilket vi nu ved er ukorrekt. Denne nærliggende fejlfortolkning får mange til at opgive for tidligt i processen, hvorefter medicinering genoptages.
 
Vores erfaring viser dog tydeligt, at stort set alle kan blive medicinfri med den rette støtte, tid og forståelse af symptomerne som det, de er, nemlig abstinenser, som ikke i sig selv er farlige eller tegn på effekt, og som går over igen.
Ikke sjældent indebærer overgangen en konfrontation med de følelser, der har været lagt låg på i så lang tid, i et omfang, der i særdeleshed nødvendiggør reel psykoterapi.
 
Flere og flere ønsker udtrapning, men har svært ved at finde hjælp, da opgaven endnu ikke er placeret hos nogen faggruppe og emnet generelt er underudforsket. Det kan betyde, at patienten møder direkte modstand eller ikke oplever, at der eksisterer den fornødne viden, hvorfor patienterne ofte overlades til sig selv eller forbliver i en langvarig medicinsk behandling, der er både unødvendig og skadelig.
 
Den nyeste vinkel på psykofarmaka-debatten handler om, hvordan man bedst og sikrest hjælper disse patienter ud af psykofarmaka, og her peger meget i retning af psykologien. Forskningsfeltet bygger naturligt videre på den omfangsrige forskningslitteratur, der har fremsat alvorlig tvivl om både effekten og sikkerheden af psykofarmaka med ordene ”gør mere skade end gavn”, hvilket vil danne indledning til emnet.


Underviser
Anders Sørensen
Psykolog og phd studerende, Nordic Cochrane Center
Ekstern lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Som en del af phd projektet har Anders Sørensen psykiatriske patienter i udtrapningsforløb, så han har ikke kun en solid teoretisk viden som forsker, men også praktisk erfaring med de problemer, man kan støde på i forløbet.
 
Tid
Fredag d. 09/02/18, kl.10.00-15.00
 
Sted.
Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart.
 
Deltagere
Arrangementet er åbent for alle interesserede faggrupper.

Pris.
Medlemmer af Selskabet:
-kr. 400 + kortgebyr for de, der kan betale. Beløbet inkluderer morgenkaffe og frokost.
-kr. 0, for de, der ikke kan betale. Medbring madpakke.
Ikke-medlemmer af Selskabet:
-kr. 600 + kortgebyr. Beløbet inkluderer morgenkaffe og frokost.

Tilmeldingsfrist
02/02/18
 
Deltagerliste
Albert Diekmann
Ditte Nilsson
Eric Allouche
Gitte Nørskov Andersen
Heidi Mouritsen
Helge Børven
Karina Andersen
Lisbeth Lavring
Maria Schneider
Peer Nielsen
Per Nielsen
Susanne Huynh

Kommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk