Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet >
Fagligt stof 
Her findes slides, artikler og andet fagligt materiale fra Selskabets arrangementer 

 
Konference om
Klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet.
Torsdag d. 7. og fredag d 8. September 2017
 
Anders Sørensen
Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka
Slides
 
Elin Stensland
Misbrugsbehandling ud fra et ACT-perspektiv
Slides
 
Karina Lærke Sørensen.
Anvendelse af spørgeskemaet SCL-90-R ved screening af psykisk belastningsgrad
Slides
 
Mads Uffe Pedersen
Ungmap og behandlingsmetoderne og effekterne fra ungeprojektet
Slides
 

 
 
Seminar
"You are in recovery if you say you are"
Views on recovery in drug treatment
11-11-2016, København.
 
 You can read popNAD:s article about the conference,
“Recovery i Norden: stöd för det sociala i missbruksvården eller onödig import?”,
written by Kerstin Stenius: (in Swedish).
popNAD will publish more articles on recovery in December, also in Danish.
 
Psykolog Bendt Skjold Hansen
Slides
 
Professor David Best
Slides
 
Video
 

 
 
Post talk discussion video
 
 

 


 
Konference om
Klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet.
Torsdag d. 1. og fredag d 2. September 2016
 
Steen Guldager
Socialpsykologisk Center, Århus
Nationale retningslinier for den sociale stofmisbrugsbehandling
 
Jonathan Led Larsen
Kompetencecentret for dobbeltdiagnose, Region Hovedstaden
Region Hovedstadens arbejde og udfordringer med misbrug i psykiatrien
 
Bo Sayyad Bach
Psykiatrisk forskningsenhed, Region Sjælland
Den Alternative “dimensionelle" DSM-5 Model for Personlighedsforstyrrelser
Slides
 
Michael Vernon Kristiansen
Ringsted Kommune,  Rådgivningscentret
Inddragelse af frivillighed i misbrugsbehandling
Slides
 

 
Absint og absintdrikkeren
tirsdag d. 14. juni 2016 
 
 
Folder:
Velegnet til print:
Download folder s. 1
Download folder s. 2 
 
Velegnet til skærm:
Download folder
 
 Download artikel om absintens kemi
 

 
Neuropsykologiske aspekter ved misbrug
Fredag d. 10. juni 2016
 
Heine Lund Pedersen
Neuropsykiatrisk Klinik, Universitetshospitalet Risskov.
 

 
Temadag om hjælp til personer med dyssociale personligheder
"Ro På"
Fredag d. 11. marts 2016
 
Morten Hesse og Birgitte Thylstrup Pernille Pinderup Jeppesen
Center For Rusmiddelforskning
 
Slides  
  

 
Temadag om de nye
nationale kliniske retningslinjer
Fredag d. 12. februar 2016
 
Pernille Pinderup Jeppesen
Ph.D. studerende ved Kompetencecenter for dobbeltdiagnose,
Psykiatrisk center Sct. Hans.
Pernilles slides
 

 
Konference om
Klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet.
Torsdag d. 22. og fredag d 23. Oktober 2015
 
1.
Workshop:

Om dobbelt-diagnosticerede og koordineret behandling 
Heidi Jeppesen

Center for Forsorg og Misbrug Holbæk Kommune:
 
Link til Region Sjællands Koordinerende indsatsplan
 
 
2.
Workshop:

Prolonged Exposure Therapy for PTSD  
Heidi Mouritsen,
Behandlingshjemmet Ringgården