Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet >
Selskab for Misbrugspsykologi
... er en faglig sammenslutning af psykologer, som arbejder indenfor misbrugsområdet
- enten med behandling af misbrugere eller med forskning indenfor området.
 
Selskabet, der hører under Dansk Psykolog Forening, blev dannet i 1994, og tæller for tiden ca. 100 medlemmer.
 
Selskabet afholder årligt en todages klinisk konference. Prisen for deltagelse er rimelig, da Selskabet bidrager økonomisk.
Formålet er dels at skabe mulighed for at medlemmerne kan formidle, drøfte og udveksle erfaringer og overvejelser knyttet til deres kliniske praksis, dels at give plads til socialt samvær og netværksdannelse.
Dertil kommer, at vi som inspiration inviterer spændende oplægsholdere udefra.
Hvis du bidrager på konferencen med et oplæg eller en workshop, kommer du gratis med. 
 
I løbet af året arrangeres kurser, foredrag og workshops om emner, som har medlemmernes interesse. Nogle arrangementer er forbeholdt medlemmer, andre er åbne for andre faggrupper eller for alle interesserede. Til disse arrangementer får du som medlem rabat på deltagerprisen.
 
 
Supervision
Hvis du som medlem ønsker at komme på supervisorlisten, skal du sende en præsentationstekst til selskabet på kontakt@misbrugsnet.dk og vedlægge et foto. Klik på knappen <Supervision> i topmenuen for at se listen.