Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet


Klubmodul henter siden
Klinisk konference og GF 2015
Konference om
Klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet

og generalforsamling - 2015
 
Formålet med denne årligt tilbagevendende begivenhed er dels at skabe mulighed for at medlemmerne kan formidle, drøfte og udveksle erfaringer og overvejelser knyttet til deres kliniske praksis, dels at give plads til socialt samvær og netværksdannelse.
Dertil kommer, at vi som inspiration inviterer spændende oplægsholdere udefra.
I år har vi inviteret Susan Hart, som er kendt for sit arbejde med neuroaffektiv teori og behandling, og som vil deltage på hele den første konferencedag. 

Susan Hart er cand. psych. og specialist i psykoterapi og specialist og supervisor i børnepsykologi. I sin omfattende kursus- og foredragsvirksomhed både i Danmark og internationalt formidler og udvikler hun den neuroaffektive tænkning med afsæt i den nyere hjerneforskning. Susan har skrevet og redigeret mange bøger om personlighedens og hjernens modning, og om hvordan den voksende forståelse af hjernens udvikling gennem livsforløbet kan omsættes i psykoterapeutisk behandling.

Selskabets ordinære generalforsamling vil desuden være på programmet.

Aktive medlemmer

Konferencen er traditionelt baseret på erfaringsudveksling - på, at medlemmerne efter ønske og lyst deler deres erfaringer, faglige synspunkter, arbejdsmæssige problemer, teoretiske overvejelser o.l.
Også i år vil vi arbejde for, at der kommer til at herske den særlige ånd, som kendetegner selskabets konferencer.
Der tales og workshoppes i øjenhøjde, kollega-til-kollega. Workshoplederne er blandt venner, de stiller op uden at få andet end gratis deltagelse for deres indsats, og der ikke er forventninger om, at de alle er rutinerede foredragsholdere eller erfarne undervisere.

Deltagere

Kun for medlemmer af selskabet.
Maks. 30 til selve konferencen.
Ingen begrænsning i deltagerantal hvad angår GF programpunkter.

Tid

Torsdag d. 22. og fredag d 23. Oktober 2015 Start kl. 09:30 torsdag
Slut kl. 15:00 fredag

Sted

Danhostel Kerteminde Skovvej 46,
5300 Kerteminde
Tlf.: +45 6532 3929

Pris

Hvis du deltager med et oplæg, foredrag eller en workshop er deltagelse som nævnt gratis. Priserne er incl. fuld forplejning
Med overnatning: 1240 kr. + moms 310 kr. ialt 1550 kr.
Uden overnatning: 760 kr. + moms 190 kr. ialt 950 kr.

Hvis du kun ønsker at deltage i programpunkter der vedrører GF, skal du ikke betale deltagergebyr. 

Konferenceprogram
OBS: Der kan helt til konferencens afholdelse forekomme ændringer i programmet
Torsdag d. 22. oktober 
 08.30 - 09.30Kaffe/The og morgenbrød
 09.30 - 10.00Velkomst - introduktion
 10.00 - 12.00Oplæg og Workshop
om neuroaffektiv teori og behandling i forhold til misbrugere - I
 
Formålet med kursusdagen er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af neuroaffektiv udviklingspsykologi i den terapeutiske proces, og kunne integrere neuroaffektiv evaluering og metode i sit arbejde som psykoterapeut.
Neuroaffektiv udviklingspsykologi bygger bro mellem tilknytningsteori og nyere hjerneforskning og forklarer, hvordan synkroniseringsprocesser på dybereliggende personlighedsniveauer i den psykoterapeutiske proces kan modnes. På kursusdagen vil jeg koble den neuroaffektive forståelse til misbrugsområdet og vise, hvordan følelsesmæssige vanskeligheder meget ofte kan udvikle sig til et misbrug, hvor personen benytter sit forbrug, som en måde at kompensere. Vi vil bl.a. gennemgå de neuroaffektive kompasser, for at få et ”navigationsredskab” til at indgå i den nærmeste udviklingszone, for at forstå dynamikken bag personens misbrug, og herigennem muliggøre en præcision af, hvilken psykoterapeutisk indsats, der er behov for.
 
Susan Hart
 12.00 - 13.00Frokost
 13.00 - 14.45Oplæg og Workshop
om neuroaffektiv teori og behandling i forhold til misbrugere - II
 
Susan Hart
 14.45 - 15.00Eftermiddagskaffe
 15.00 - 17.00Oplæg og Workshop
om neuroaffektiv teori og behandling i forhold til misbrugere - III
 
Susan Hart
 17.00 - 18.00Pause 
 18.00 - 20.00Middag
 20.00 - ??Aftenhygge
 Fredag d. 23. oktober
 07.00 - 09.00 Pakke/aflevere værelse - morgenbuffet.
 09.00 - 10.30Workshop:
Om dobbelt-diagnosticerede og koordineret behandling.
 
Flere og flere psykologer i misbrugsregi bliver bedt om at screene for psykiske lidelser og om at engagere sig i det behandlingsmæssige samarbejde med psykiatrien. Indlægget vil tage udgangspunkt i en præsentation af de foreløbige resultater af et projekt i Region Sjælland - derefter opfordring til en fælles drøftelse af implikationer for behandlingskvalitet og muligheder for udformning af forløb, samt hvilke krav opgaven stiller til psykologens rolle.
 
Heidi Jeppesen
Center for Forsorg og Misbrug Holbæk Kommune
 10:30 - 11.00Pause - Kaffe/the
 11.00 - 12.00Generalforsamling
 12.00 - 13.00Frokost
13.00 - 14.00
Workshop:
Prolonged Exposure Therapy for PTSD
 
Ringgården er et kompetencecenter for dobbeltfokuseret alkoholbehandling. Således har mange klienter på Ringgården PTSD diagnoser, som søges behandlet parallelt med alkoholmisbruget. Dette oplæg har til formål at præsentere en relativ simpel model til behandling af PTSD symptomer.
Prolonged Exposure Therapy er en evidensbaseret behandlingsmetode, som er udviklet af den amerikanske professor Edna Foa. Metoden er i sin oprindelige form bygget op omkring 11 uger, hvor man konfronterer PTSD symptomerne på en systematisk og tryg måde. Klienterne bliver både eksponeret for deres traumatiske erindringer og for ”dagligdags” situationer der er forbundet med undgåelsesadfærd. Dertil kommer at de sideløbende undervises i teknikker til følelsesregulering og generel stabilisering både fysisk og psykisk.
Heidi Mouritsen vil fortælle om sine opstartserfaringer med at benytte ovenstående metode på klienter med både PTSD og misbrug.
 
Heidi Mouritsen,
Behandlingshjemmet Ringgården

 14.00 - 14.45Eftermiddagskaffe - Afslutning/evaluering

Tilmeldte
22 /30
Tilmeldingsfrist
14.10.2015
Tidspunkt
22.10.2015 kl. 09.30 - 23.10.2015 kl. 15.00
Sted
Danhostel Kerteminde, Skovvej 46, 5300 Kerteminde
Med overnatning, betal ved tilmelding
Uden overnatning, betal ved tilmelding
Med overnatning, faktura: 1550 kr til arbejdsgiver
Uden overnatning, faktura 950 kr. til arbejdsgiver
Total
Arbejdsgiver hvortil der skal sendes faktura:
Arbejdsgiver - Adresse:
Arbejdsgiver - Postnr.:
Arbejdsgiver - By:
Arbejdsgiver - Mailadresse:
Offentlig arbejdsgivers EAN-nummer:

Kommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk