Musikterapi
Kom til et spændende foredrag om  Guided Imagery and Music, som er en terapeutisk metode, hvor opmærksomheden rettes mod den indre billeddannelse under lytning til udvalgt klassisk musik.
Afholdes i Gentofte d. 17. september 2020.
For alle interesserede.
  28.02.2020
  Peer Nielsen
  Læs mere
Online sparringsmøde
Selskabet holder et online sparringsmøde - hveranden fredag kl. 13:00 -14:00 - hvor der vil være mulighed for at drøfte problematikker, sager, m.m. med de andre medlemmer af Selskabet.
  26.05.2020
  Peer Nielsen
  Læs mere
Cannabis arbejdsgruppe
Selskabet har oprettet en arbejdsgruppe, som løbende vil samle og analysere den nye viden på cannabisområdet og formidle den til medlemmerne. Gruppen er kun for medlemmer af Selskabet.
  26.05.2020
  Peer Nielsen
  Læs mere