Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet

Afholdte arrangementer 2022


OBS: Slides
Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer 
i Menu'en: Fagligt stofFolkemødet 2022

Igen i år deltog Selskab for misbrugspsykologi til Folkemødet med en debat om cannabis. 

https://folkemoedet.dk/events/2022/06/18/hvad-er-de-vigtigste-hensyn-at-tage-i-cannabisdebatten/


Til debatten deltog:

Torsten Gejl som er folketingsmedlem for Alternativet (og bl.a. cannabisordfører), Khodr Mehri som er aktivist og Selvstændig i cannabisindustrien, Kristian Holte Kofod som er psykolog på Københavns kommunes rusmiddelbehandlingsinstitution for unge U-turn, Sebastian Winkler som er studerende og medlem af U-turns Tænketank og Eric Allouche som er formand for Selskab for misbrugspsykologi.

Debatten gav anledning til gode diskussioner både mellem de forskellige debattører og med et meget aktivt publikum, og deltagelsen til Folkemødet gav igen lejlighed til at styrke Selskabets og psykologerne plads på rusmiddelområdet.
Dermed er det højst sandsynligt, at Selskabet igen næste år vil arbejde på at være til stede på Folkemødet med et rusmiddelrelateret emne.

Har du ide til debatemner eller lyst til at deltage, er du velkommen til at kontakte Selskabets bestyrelse.
Kontakt og opmærksomhed
i de tidlige kropslige tilknytningslag


Tid
24. juni 2022
kl. 09:30 - 16:00
Du er velkommen til at møde 09:00 til kaffe og morgenbrød.
Der bliver frokost- og kaffepauser undervejs.

Pris
900 kr for medlemmer
1500 kr for ikke-medlemmer
Bespisning er inkluderet


Tilmelding og betaling
Da Selskabets normale betalingsløsning med kreditkort er ophørt med at fungere, sker tilmelding til dette arrangement ved at du først ovefører beløbet til selskabets bankkonto i Lån & Spar Bank:  

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449. 

Herefter sender du en mail til Selskabets kasserer, 

Simon Schøneberg på: sims-jv@aalborg.dk 

og meddeler dit navn, medlemsstatus og titlen på dette arrangement.

 

Sted
Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27,
3100 København Ø


Underviser
Ulla Rung Weeke
er cand psyk, specialist i psykotraumatologi og glad for kroppen.

Hun har Skolen for Psykosomatik på 28. år og er forfatter til bøgerne “Når sygdom forløser” og “At danse med nervesystemet”.
 
  Vi er allerede som embryo, i de to første to måneder af vores eksistens, skabt til at sanse og lytte efter kontakt med andre.
Denne evne fortsætter sin udvikling, mens vi er foster, nyfødt, baby og videre op gennem de første leveårs tilknytning.
Som den fineste tråd lytter den efter, om der er noget sansemæssigt at læne sig op ad.
Det er afgørende, at der fra begyndelsen, mellem barnet og den anden, er en fælles og forudsigelig rytme i denne proces.
Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan vores tidlige erfaringslag og biologiske toner forbereder vores stressresponssystem og indbyrdes kemi balance - også ift sårbarhed overfor senere misbrug - til det liv, som kommer.
Så længe, vi er små, er vi afhængige af, at der er nogen, som er større, stærkere og klogere end os selv. Er disse personer ude af stand til at være det i deres forsøg på at afstemme sig med os, bliver vi udsatte og sårbare, fordi vores grænser konstant bliver
overskredet.
Som beskyttelse drejer og vrider vores skelet og kropsvævs sig væk fra kontakt og områder smertedækkes af nødvendighed i opgivenhed og kollaps eller bliver stramt og opspændt.
Hvis dette tilknytningsmønster forsætter sin udvikling, og vi ikke i tilstrækkelig grad føler os set, mærket, resoneret og trøstet, vil disse tilstande kunne sætte sig som ordløse og automatiserede mønstre tydeligst i vores kropsvæv, og i nerve- og hormonsystemet.
Under sådanne forudsætninger får dybe tilstande af utilstrækkelighed og skam, nemt ved at opstå.
I værste fald kan det blive med ødelæggende konsekvenser, fordi skamfølelsen indvirker på vores oplevelse af andre mennesker, af vores relationer og af omverdenen som sådan.
I sidste instans kan skamfølelsen blive til en vished om egen værdiløshed, utilstrækkelighed og skyld.
Disse tilstande er oftest subtile og ordløse, hvilket kan gøre det vanskeligt at stedfæste og konkretisere dem i det terapeutiske arbejde.

 

På kursusdagen 
vil vi sammen undersøge, hvad disse kraftfulde og dybtgående tilstande kan gøre ved os, også som fagpersoner.

- Vi vil undersøge, hvordan vi kan påvirke disse kontaktformer, så vi bliver bedre til at orientere os og handle mere kvalificeret.

- Opmærksomheden vil være på, hvordan vi i det terapeutiske arbejde oplever os selv og vores kropslige reaktioner. 

- Målet vil være at opfange de tabte sansninger, følelser og tilstande, således at vi kan arbejde terapeutisk med de ofte tabte, derfor ordløse og isolerede tilstande.

De fire årstider

De fire årstider består af en række "saloner", café-arrangementer, der afholdes fire gange årligt med et særligt tema ved hver årstid.
 
Deltagerne bliver præsenteret for et kort oplæg, som lægger op til en fælles livlig diskussion med lidt at drikke og lidt at spise, alt sammen i en hyggelig og afslappet atmosfære.
 
 
Selskabet inviterer til
Sommer-salon
 


Oplægsholder: Christian Nøhr
,
klinisk psykolog ved Psykiatrisk Center Stolpegård.
PTSD og traumebehandling
 
Mange mennesker med PTSD har vist sig at være en udfordrende patientgruppe at behandle.
De kommer ofte med komplekse symptombilleder og psykiske problemstillinger, som kan være vanskeligt at rumme diagnostisk i en PTSD-diagnose.

Med den nye diagnosemanual ICD-11 kommer også en ny diagnose: Kompleks PTSD (CPTSD).
Diagnosen indeholder en ny diagnostisk forståelse af traumer og deres indvirkning på udviklingen af psykisk sygdom, hvilket kræver nye måder at tænke traumebehandling på.

Christian vil i sit fordrag introducere CPTSD som diagnose og  differentialdiagnostiske overvejelser samt tale om behandlingen af patienter med CPTSD.

Til sidst vil han give et bud på vigtige hensyn CPTSD-diagnosen vil kræve af den kliniske praksis.


 


Tid og sted

Arrangementet afholdes  d. 31. august 2022 kl. 17:00 - 20:00
i Maude's cafe
Gammel kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Telefon: 33861070
Pausen byder på nydelse til ganen
Prisen er 100 kr for medlemmer og 200 kr for ikke-medlemmer af selskabet - ovennævnte er inkluderet i prisen.

Tilmelding

Da Selskabets normale betalingsløsning med kreditkort er ophørt med at fungere,
sker tilmelding til dette arrangement ved at du først overfører beløbet til selskabets bankkonto i Lån & Spar Bank:  
Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449 (Husk at anføre dit navn på bankoverførslen)

Herefter sender du en mail til Selskabets formand,
Eric Allouche på erall@slagelse.dk
og meddeler dit navn og titlen på dette arrangement.

Tilmeldingsfrist
er d. 24. august 2022


For spørgsmål ret venligst henvendelse til:
Susanne Huynh
Bestyrelsesmedlem i Selskab for Misbrugspsykologi.
E-mail: susanne.hu@gmail.com


Deltagerliste

-Susanne Huynh
-Eric Allouche

-Isabelle Vesterdal

-Claus Bundgaard Rasmussen

-Lone Marker Konference om
klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet 2022
- og ordinær generalforsamlingHvornår og hvor

Selskabet afholder klinisk konference og generalforsamling 
d. 08. og 09. september 2022


på konferencecenter Sixtus
Teglgårdsvej 73?
5500 Middelfart

Pris
Konferencen er forbeholdt medlemmer af selskabet og koster kun 
1500 kr. med overnatning og fuld forplejning


Tilmelding
Da Selskabets normale betalingsløsning med kreditkort er ophørt med at fungere, 
sker tilmelding til dette arrangement ved at du først overfører beløbet til selskabets bankkonto i Lån & Spar Bank:  

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449

Husk at anføre dit navn på bankoverførslen

Herefter sender du en mail til Selskabets formand,
Eric Allouche på erall@slagelse.dk
og meddeler dit navn og titlen på dette arrangement.

Tilmeldingsfrist
Vi kan kun tilbyde 27 pladser med overnatning.
Hvis du vil være sikker på overnatning, skal du tilmelde dig inden d. 08. august


Generalforsamling
Det er gratis, hvis du kun ønsker at deltage i generalforsamlingen.
men du skal tilmelde dig ved at sende en mail til 

Eric Allouche på erall@slagelse.dk

 


Program:

 

  Torsdag  
 09:30 Morgenbrød og kaffe   
 10:00 Præsentation af dagene  
 10:10 Autisme og RusmiddelbehandlingLouise Friborg Andersen.
            
Psykolog ved Autismefokus,
            Specialområde Autisme.
 
 12:00 Frokost  
 13:00Forfatterne til bogen  
            ”Misbrug i psykologisk perspektiv.
            Mødet med mennesket bag rusen”
            fortæller om deres respektive kapitler
  
 Pårørende til personer med et overforbrug af rusmidler? Helle Lindgaard
 Unge og overforbrug af rusmidler? Silas Houlberg
 Afhængighedens logik Helle Kjær
 Når psykiske lidelser falder sammen med rusmiddelbrug Birgitte Thylstrup
 Møder for voksne Eric Allouche
 17:00 Pause  
 18:00 Middag  
    
 Fredag  
 08:00 Morgenmad
            
  
 09:00 Udtrapning af psykofarmaka
            - Forskning og klinisk praksis
            
 Psykolog, Phd.
Anders Sørensen 
 
 12:00 Frokost  
 13:00 Udtrapning af psykofarmaka
            - Diskussion. Hvorfor hører dette arbejdsfelt hjemme i vores faglige selskab
            
  
 14:00 Selskabets ordinære generalforsamling
            
  
 15:00 Tak og farvel for denne gang
            
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deltagerliste:


1.Peer Nielsen
2.Susanne Huynh
3.Simon Schøneberg
4.Eric Allouche
5.Nanna Fjeldal Daugaard
6.Louise Frost Ribe
7.Christina Skov 
8.Birgitte Thylstrup
9.Jens Wraa Lauersen
10.Albert Diekmann
11.Lone Marker
12.Lone Gerup Adamsen
13.Dorte Kelstrup
14.Louise Friborg Andersen
15.Tone Steffensen
16.Bente Stenfeldt Riddersholm
17.Maria Møller Cassøe
18.Marie Bundgaard Pedersen
19.Rasmus Jølberg
20.Stina Dalgaard ElkjærKommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk