Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet

Afholdte arrangementer 2022


OBS: Slides
Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer 
i Menu'en: Fagligt stofFolkemødet 2022

Igen i år deltog Selskab for misbrugspsykologi til Folkemødet med en debat om cannabis. 

https://folkemoedet.dk/events/2022/06/18/hvad-er-de-vigtigste-hensyn-at-tage-i-cannabisdebatten/


Til debatten deltog:

Torsten Gejl som er folketingsmedlem for Alternativet (og bl.a. cannabisordfører), Khodr Mehri som er aktivist og Selvstændig i cannabisindustrien, Kristian Holte Kofod som er psykolog på Københavns kommunes rusmiddelbehandlingsinstitution for unge U-turn, Sebastian Winkler som er studerende og medlem af U-turns Tænketank og Eric Allouche som er formand for Selskab for misbrugspsykologi.

Debatten gav anledning til gode diskussioner både mellem de forskellige debattører og med et meget aktivt publikum, og deltagelsen til Folkemødet gav igen lejlighed til at styrke Selskabets og psykologerne plads på rusmiddelområdet.
Dermed er det højst sandsynligt, at Selskabet igen næste år vil arbejde på at være til stede på Folkemødet med et rusmiddelrelateret emne.

Har du ide til debatemner eller lyst til at deltage, er du velkommen til at kontakte Selskabets bestyrelse.
Kontakt og opmærksomhed
i de tidlige kropslige tilknytningslag


Tid
24. juni 2022
kl. 09:30 - 16:00
Du er velkommen til at møde 09:00 til kaffe og morgenbrød.
Der bliver frokost- og kaffepauser undervejs.

Pris
900 kr for medlemmer
1500 kr for ikke-medlemmer
Bespisning er inkluderet


Tilmelding og betaling
Da Selskabets normale betalingsløsning med kreditkort er ophørt med at fungere, sker tilmelding til dette arrangement ved at du først ovefører beløbet til selskabets bankkonto i Lån & Spar Bank:  

Reg nr.: 0400 - Konto nr: 401 25 48 449. 

Herefter sender du en mail til Selskabets kasserer, 

Simon Schøneberg på: sims-jv@aalborg.dk 

og meddeler dit navn, medlemsstatus og titlen på dette arrangement.

 

Sted
Dansk Psykolog Forening

Stockholmsgade 27,
3100 København Ø


Underviser
Ulla Rung Weeke
er cand psyk, specialist i psykotraumatologi og glad for kroppen.

Hun har Skolen for Psykosomatik på 28. år og er forfatter til bøgerne “Når sygdom forløser” og “At danse med nervesystemet”.
 
  Vi er allerede som embryo, i de to første to måneder af vores eksistens, skabt til at sanse og lytte efter kontakt med andre.
Denne evne fortsætter sin udvikling, mens vi er foster, nyfødt, baby og videre op gennem de første leveårs tilknytning.
Som den fineste tråd lytter den efter, om der er noget sansemæssigt at læne sig op ad.
Det er afgørende, at der fra begyndelsen, mellem barnet og den anden, er en fælles og forudsigelig rytme i denne proces.
Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan vores tidlige erfaringslag og biologiske toner forbereder vores stressresponssystem og indbyrdes kemi balance - også ift sårbarhed overfor senere misbrug - til det liv, som kommer.
Så længe, vi er små, er vi afhængige af, at der er nogen, som er større, stærkere og klogere end os selv. Er disse personer ude af stand til at være det i deres forsøg på at afstemme sig med os, bliver vi udsatte og sårbare, fordi vores grænser konstant bliver
overskredet.
Som beskyttelse drejer og vrider vores skelet og kropsvævs sig væk fra kontakt og områder smertedækkes af nødvendighed i opgivenhed og kollaps eller bliver stramt og opspændt.
Hvis dette tilknytningsmønster forsætter sin udvikling, og vi ikke i tilstrækkelig grad føler os set, mærket, resoneret og trøstet, vil disse tilstande kunne sætte sig som ordløse og automatiserede mønstre tydeligst i vores kropsvæv, og i nerve- og hormonsystemet.
Under sådanne forudsætninger får dybe tilstande af utilstrækkelighed og skam, nemt ved at opstå.
I værste fald kan det blive med ødelæggende konsekvenser, fordi skamfølelsen indvirker på vores oplevelse af andre mennesker, af vores relationer og af omverdenen som sådan.
I sidste instans kan skamfølelsen blive til en vished om egen værdiløshed, utilstrækkelighed og skyld.
Disse tilstande er oftest subtile og ordløse, hvilket kan gøre det vanskeligt at stedfæste og konkretisere dem i det terapeutiske arbejde.

 

På kursusdagen 
vil vi sammen undersøge, hvad disse kraftfulde og dybtgående tilstande kan gøre ved os, også som fagpersoner.

- Vi vil undersøge, hvordan vi kan påvirke disse kontaktformer, så vi bliver bedre til at orientere os og handle mere kvalificeret.

- Opmærksomheden vil være på, hvordan vi i det terapeutiske arbejde oplever os selv og vores kropslige reaktioner. 

- Målet vil være at opfange de tabte sansninger, følelser og tilstande, således at vi kan arbejde terapeutisk med de ofte tabte, derfor ordløse og isolerede tilstande.

Kommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk