Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet
Afholdte arrangementer 2020

OBS: Mange af de annoncerede arrangementer måtte desværre aflyses pga Corona-situationen

OBS: Slides
Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer
i Menu'en: Fagligt stof


Skam
medfødt og tillært
når skam fører til sjælemord - og misbrug


Viden om skam er vigtig, når vi som behandlere og psykologer skal hjælpe mennesker, der har det svært i livet - med psykosociale vanskeligheder og misbrug.
Selskabet har den store fornøjelse at invitere til en inspirerende dag med psykolog Lars J. Sørensen, som igennem årene har udviklet en helt særlig indsigt og ekspertise om skam. Lars vil undervejs diskutere med deltagerne, som derved får mulighed for at medtænke viden om skam i mødet med klienterne.

OBS:
Afholdes ikke - som først annonceret - på Ringgården i Middelfart pga Corona, men i stedet på:

Buchwaldsgade 48
5000 Odense C


d. 6. november 2020 kl. 10:00 - 16:30
Du er velkommen til at møde 9:30 til kaffe og morgenbrød.
Der bliver frokost- og kaffepauser undervejs.
Tilmelding og bespisning er gratis for medlemmer.
Bespisning er inkluderet i prisen for ikke-medlemmer.

Efter den faglige dag afholder selskabet ordinær generalforsamling fra kl. 16:45 - 17:30 med efterfølgende middag.
Deltagelse er gratis og kun for medlemmer af selskabet.
Husk at afkrydse ved tilmeldingen, om du deltager eller ej.

OBS: Du kan vælge ikke at deltage fysisk, men online via Zoom. Hvis det er tilfældet, vil vi bede dig meddele dette pr. mail til Eric Allouce.


 Lars J. Sørensen
var fra 1979 til 2015 chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sj.

Samtidig har han undervist og skrevet flere bøger, hvor ”Skam - medfødt og tillært. Når skam fører til sjælemord” udkom i 2013 og ”Sjælens længsel – om at finde sig selv uden at føle sig forkert” kom i 2016.

Senest er er i 2018 udgivet ”Selvglad – om menneskers livslange ægteskab med sig selv”.

Forud for sine seneste bøger udgav han i 1996 de psykiatriske fagbøger ”Særpræg-Særhed-Sygdom” om psykoseterapi og i 2005 ”Smertegrænsen” om choktraumeterapi, der begge har afsnit om skam.
De regulerende reaktioner vi sædvanligvis ser og benævner som skam og opfatter som nødvendige socialiseringsmekanismer er kun den synlige top af et meget større isbjerg. I langt større omfang end vi umiddelbart kan sanse og kan nå at opfatte, bliver barnets medfødte emotionelle reaktioner – og således også basisemotionen skam – afstemt gennem neuroaffektive samspil med de betydningsfulde voksne.

Det meget lille barn kan umuligt på egen hånd forstå, forholde sig til – endsige give mening, samt benævne og sætte ord på – de medfødte kropslige reaktioner i samspil med verden og andre mennesker, som barnet senere som voksen vil kalde sorg, vrede, glæde og skam.

Disse nødvendige tidlige samspil skaber ikke blot mental og kropslig forståelse for omgivelsernes menneskelige reaktioner, men også barnets selvforståelse og tavse, indre kropsforståelse. Så både det at være i og forholde sig, ”forstå”, sine kropslige reaktioner, samt at forstå de simultane sociale reaktioner i andre og i forhold til andre, dannes og formes som én sammenhængende og kontinuert udvikling.

Man kan således tale om en medfødt skam, der er sund og hensigtsmæssig, fordi den basalt er følsomme sansninger af verden og dens urimeligheder. Hvis der bliver taget vare på denne medfødte skam, bliver den vores menneskelighed. Hvis den medfødte skam ikke bliver påagtet, kan man blive udsat for umenneskelige opvækstbetingelser, og risikere selv at blive umenneskelig. Forkrøbles vores selvforståelse, er det et sjælemord, der alt for let kan føre til vold og overgreb – og i værste fald til mord eller selvmord. Skam er nemlig knyttet til selvet, fordi ens selvforståelse som beskrevet dannes samtidig med, at man lærer verden at kende.

Som hovedregel er forskellen på socialiseringsfølelserne, at skyld vedrører det man har gjort, mens skam vedrører den, man er. Derfor rammer skam hårdere end skyld, Selv om skyld og skam ofte nævnes sammen, er forskellene større end lighederne. Den psykiske smerte ved skam er langt den største og mest invaliderende, men overses alligevel ofte.

Skam er at føle sig forkert, uanset man intet forkert har gjort. Man føler sig gjort forkert, når man ikke bliver set eller mødt. Det er velkendt, men hyppigt overset, at psykisk smerte gør mere ondt end fysisk smerte, og det kan være den enkle baggrund for at psykisk lidelse og sygdom let ledsages af selvmedicinering og misbrug. Der er sikkert en tilsvarende cirkulær sammenhæng mellem det ikke at kunne rumme psykisk smerte og det ikke at kunne holde sit liv og sig selv ud. Bagved ligger et sammensurium af forkerthed, skam og skyld, som mennesker næsten umuligt selv kan løfte sig ud af.

Når man skammer sig, gemmer man sig, og når man gemmer sig, bliver man skamfuld over sig selv. Alt for hyppigt fører denne onde cirkel af manglende selvværd til selvhad og forsøg på at slå såvel sin smerte som sig selv ihjel. Skadevirkningerne af ikke-erkendt skam kan være den største enkeltfaktor bag psykisk sygdom. Skam er imidlertid en skjult følelse, der typisk forværres ved omtale og bevidstgørelse. Det påhviler således os alle at møde andre mennesker med tilstrækkelig takt og fingerspidsfornemmelse til at møde og afstemme følelserne af forkerthed og specielt skam.

- Lars J. Sørensen -  

Links:
Youtube viser mig på DK4  https://youtu.be/Uw6VNdOqvf4 vedr. Klimaskam hos Klimatosserne Ida Auken & Morten Messerschmidt: 
Se Video interview af miss Mannah: https://www.facebook.com/thesoundofabetterlife/videos/723551874669070/ om Selvgladhttps://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/kunsten-holde-sit-eget-selskab-ud
Sjælens Længsel kan stadig købes http://dpf.dk/produkt/bog/sjaelens-laengsel
Læs om Skam - medfødt og tillært i interview om bogen i Kristelig Dagblad: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/495014:Liv-SjaelSkam-kan-oedelaegge-sjaelen
Se hjemmesidenwww.integrativpsykoterapi.dk og POLITIKEN interview  om min nye bog Selvglad: 
https://integrativpsykoterapi.dk/Kristelig%20dagblad.html OBS
Musikterapi er AFLYST af oplægsholder pga CORONA.
De tilmeldte får pengene tilbage men tilbydes at mødes som planlagt til frokost og et par timers faglig sparring.

Musikterapi
Et spændende foredrag om musik og indre billeddannelse med GIM - Guided Imagery and Music
For alle interesserede. 
 
Afholdes torsdag d. 17. september på PC Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte
Arrangementet indledes med frokost kl. 12:00 i Stolpegårds kantine.
Foredraget afholdes i gymnastiksalen fra kl. 13-16.

Pris: 100,- for medlemmer af selskabet, 200 kr for ikke-medlemmer
Hvis du medlem af selskabet og er studerende eller på anden måde har en begrænset økonomi som f.eks. efterlønsmodtager, pensionist, arbejdsledig, sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtager etc. kan du tilmelde dig for 0 kr.
Prisen er inkl. frokost
 
Guided Imagery and Music er en terapeutisk metode, hvor opmærksomheden rettes mod den indre billeddannelse under lytning til udvalgt klassisk musik.

Den indre billeddannelse er det flow af indre mentale, følelsmæssige og kropslige billeder, der kan opleves i afspændt og let ændret bevidsthedstilstand. 

 
 
Psykolog og lektor Dea Siggaard Stenbæk forsker til dagligt i den psykedeliske oplevelse, hvor GIM-musik indgår som støtte under de psykedeliske sessioner.
Hun vil her give en introduktion til GIM og hvordan det bruges i psykedelisk terapi.
Introduktionen vil indeholde nogle praktiske øvelser med musiklytning.
Man behøver ingen tidligere erfaring med musik/kreativitet, blot du er nysgerrig på, og interesseret i, at udforske disse temaer sammen med andre.
 

 
 
Dea Siggaard Stenbæk, Autoriseret psykolog, PhD.
Forskningspsykolog ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet.
Lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
Basisuddannelse som GIM-terapeut.
 
 
OBS vedrørende tilmelding:
Hvis du vil tilmelde dig, skal du være oprettet med en profil i systemet og logget ind.
Se venligst øverst i denne annonce (den gule linie). Her kan du oprette en profil eller logge ind, hvis du allere er oprettet.
 
Hvis du oplever vanskeligheder med tilmelding til arrangementet kan du skrive til 
Eric: erall@slagelse.dk for yderligere hjælp.
 
 


De fire årstiders sommer-salon blev aflyst af oplægsholderen pga Corona.
De fleste af de tilmeldte valgte at mødes i Haveselskabets have til en hyggelig eftermiddag med faglig sparring og med nøje iagttagelse af de foreskrevne corona-anbefalinger. Arrangementet var udendørs og der blev sprittet af og holdt god afstand.
De fire årstider

De fire årstider består af en række "saloner", café-arrangementer, der afholdes fire gange årligt med et særligt tema ved hver årstid.
 
Deltagerne bliver præsenteret for et kort oplæg, som lægger op til en fælles livlig diskussion med lidt at drikke og lidt at spise, alt sammen i en hyggelig og afslappet atmosfære.
 
 
Selskabet inviterer til
Sommer-salon

 
Forbundenhed som modpol til misbrug
 
Oplæg og debat om ”Dislocation Theory of Addiction” og Naturterapien som mulighed for at imødekomme behovet for social integration og mening i livet - nu og her. 
Oplægget vil præsentere og sammenstille Bruce Alexander´s nytænkende syn på misbrugets årsag med naturterapiens økosystemiske syn på mennesket, guide naturbaserede øvelser og invitere til debat om hvornår og hvordan vi som behandlere kan introducere ”forbundenhed” som en modpol til misbrug.
 
Ved psykolog Line M. Jørgensen,
Psykolog og misbrugsbehandler i Center for Forsorg og Behandling m. speciale i naturbaseret stressrehabilitering.
 

Arrangementet afholdes i Det kgl. danske Haveselskabs have d. 25. juni 2020 kl. 17:00 - 20:00
Frederiksberg Runddel 1
2000 Frederiksberg
Haven befinder sig lige ved restaurant Josty. Vi mødes inde i selve haven ved indgangen.
Arrangementet er udendørs, så vær klædt på derefter og medbring evt. tæppe el.lign. til at sidde på.
 
Pausen byder på nydelse til ganen. Cocktails og let anretning.
 
For spørgsmål ret venligst henvendelse til:
Susanne Huynh
Bestyrelsesmedlem i Selskab for Misbrugspsykologi.
E-mail: susanne.hu@gmail.com

 
Litteratur
- Alexander, Bruce (2008) The Globalization of Addiction, A study in poverty of the spirit
- Kellert, Stephen R. (ed.) (1993). The Biophilia Hypothesis. 
- Jørgensen, L. (2018) Nature as an addition to evidence based best practice in clinical psychological stress rehabilitation, Syddansk Universitet.
 
 
 


Foredrag med professor Bruce Alexander (er AFLYST pga coronasituationen)
For alle interesserede.
 
Dato: Torsdag d.7. maj kl.13.00-15.30.
Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Øster Farimagsgade 5. Auditorium CSS 35.01.06
 
Ordinær pris: 300 kr
Hvis du er studerende eller på anden måde har en begrænset økonomi som f.eks. efterlønsmodtager, pensionist, arbejdsledig, sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtager etc. kan du tilmelde dig for 150 kr.
 

Selskab for misbrugspsykologi er glad for at kunne invitere til en ”once in a liftetime”  foredrag med den canadiske professor Bruce Alexander.
Bruce Alexander er manden bag eksperimentet The Rat Park som har revolutioneret den måde hvorpå man tænker på misbrug og afhængighed. Han har efterfølgende arbejdet videre på resultaterne fra sit eksperiment og har udviklet ”The Dislocation Theory of Addiction” .
 
Bruce vil fortælle om The Rat Park samt om grundene til, at vi bliver ved med at have en alt for simpel forståelse af ”addiction”  og de konsekvenser det har både for behandling af stofbrugere og på de beslutninger, der tages på det narkotikapolitiske område. 
 
Bruce vil også fortælle om den nuværende cannabis-situation i Canada, godt et år efter at stoffet blev helt legaliseret.
 
 
Website: www.brucekalexander.com
Books:
Peaceful Measures (Univ. of Toronto Press, 1990)
The Globalization of Addiction (Oxford Univ. Press, 2008/2010)
A History of Psychology in Western Civilization (Curt Shelton, co-author, Cambridge Univ. Press, 2014)
 
 
 
Arrangementet er økonomisk støttet af Gadejuristen.
 
OBS vedrørende tilmelding:
Hvis du vil tilmelde dig, skal du være oprettet med en profil i systemet og logget ind.
Se venligst øverst i denne annonce (den gule linie). Her kan du oprette en profil eller logge ind, hvis du allere er oprettet.
 
Hvis du oplever vanskeligheder med tilmelding til arrangementet kan du skrive til 
Eric: erall@slagelse.dk eller Simon: sims-fb@aalborg.dk for yderligere hjælp.
 
 


Kursus
med professor Bruce Alexander  (er AFLYST pga coronasituationen)
 
Kurset er kun for psykologer og psykologistuderende
 
Vi glæder os til at kunne invitere til et ”once i a liftetime” kursus med Bruce Alexander, som har været professor på Simon Fraser universitetet i Vancouver, BC, Canada, og har været rådgiver vedrørende misbrugsspørgsmål for den canadiske regering.

Bruce Alexander er uddannet psykolog og har været en af de mest kendte personer indenfor misbrugsområdet bl. a. på grund af det berømte ”Rat park” eksperiment, som blev udført i starten af 1980´erne.
Eksperimentet førte til et radikalt skift i forståelsen af afhængighed ved at påvise den afgørende rolle miljøet spiller i udviklingen af en ”addiction”.

På kurset vil Bruce præsentere sit Rat Park eksperiment, og fortælle hvorfor han kom til at stoppe den forskning han var i gang med. Han vil efterfølgende præsentere sin ”dislocation theory of addiction”, som han udviklede på baggrund af Rat Park og som han bl.a. præsenterer i sin bog ”The globalization of addiction”.
Afslutningsvis vil Bruce fortælle om legalisering af cannabis i Canada og hvilke konsekvenser det har haft på nuværende tidspunkt. 

Bruces arbejde har været en inspiration for en hel gren af forskning om ”addiction” som studerer hvordan misbrug og sociale interaktioner er forbundet.
At kende til dette arbejde er et "must" for enhver psykolog, der arbejder med afhængighed og misbrug,
 
Plan for dagen
09:30. Velkommen og præsentation af dagen
10:00. Rat Park eksperimentet og dets konsekvenser
11:00. Pause
11:15. Forskellige teorier om addiction og hvordan de påvirker den måde misbrugsbehandling bliver tænkt og gennemført.
12:15. Frokost
13:00 The dislocation theory of addiction
14:00 Pause
14:15 Erfaringer og refleksioner omkring legalisering af cannabis I Canada
15:30 Afslutning af dagen
 
Efter afslutningen kan du få udleveret et kursusbevis, hvis du ønsker det.
Kursusbeviser vil ikke blive eftersendt med posten.
 
 

Bruce Alexanders præsentation af kurset:
 
My belief is that the western world is trapped in a simplistic, deterministic paradigm of addiction for a century and that we cannot make any progress until that paradigm shifts. The most interesting topic for me right now is why we have been stuck in the simplistic paradigm. I think the reasons are neither scientific nor clinical but historical.
I think that one the best alternative paradigm to the current official view is my own “Dislocation Theory of Addiction”, and I have been working hard on improving it from the version that was published in my 2008 book, The Globalization of Addiction bringing it up to date.

 
 
 
Tid:
06/05/2020
kl. 09:30 - 15:30

Sted:
Dansk Psykolog Forening,
Stockholmsgade 27. Kbh. Ø.
 
Pris:
750 kr for medlemmer
1250 kr for psykologer, der ikke er medlem af Selskabet
Frokost er inkluderet i prisen.
OBS - mulighed for friplads:
Vi har gjort hvad vi kunne for at holde tilmeldingsprisen så lav, at langt de fleste interesserede har mulighed for at opleve Bruce Alexander.
Er du medlem af selskabet og forhindret i at tilmelde dig kurset af økonomiske grunde, kan du en ansøge om en friplads ved at skrive til bestyrelsen på: kontakt@misbrugsnet.dk.
Opnår du en friplads skal du vælge denne mulighed ved tilmeldingen. Du betaler kun for frokosten - 120 kr.
 
 

Books:
Peaceful Measures (Univ. of Toronto Press, 1990)
The Globalization of Addiction (Oxford Univ. Press, 2008/2010)
A History of Psychology in Western Civilization (Curt Shelton, co-author, Cambridge Univ. Press, 2014)
 
Her er nogle links om/med Bruce:
Interview 2011
Foredrag 2018
Rat Park

Her kan du også se hvordan et anti ”Rat Park” eksperiment kan se ud:
 
 
OBS vedrørende tilmelding:
Hvis du vil tilmelde dig, skal du være oprettet med en profil i systemet og logget ind.
Se venligst øverst i denne annonce (den gule linie). Her kan du oprette en profil eller logge ind, hvis du allere er oprettet.
 
Hvis du oplever vanskeligheder med tilmelding til arrangementet kan du skrive til
Eric: erall@slagelse.dk eller Simon: sims-fb@aalborg.dk for yderligere hjælp.Temadag om cannabis (er AFLYST pga coronasituationen)
Om dilemmaer og gråzoner mellem
medicinsk cannabis, rekreativt brug og misbrug.
 

 16. april 2020, kl. 09:30 -15:30
 Psykologforeningens hus, Stockholmsgade 27, København Ø.
 Pris: 300 kr. - 150 kr. for medlemmer af Selskab for Misbrugspsykologi.
 Tilmeldingsfrist: 10. april.
 Alle interesserede er velkomne.

 
Siden 2017 har det været muligt at få cannabis til medicinsk brug i Danmark og der blev indledt en række forsøg på de danske sygehuse for at afprøve virkningen af cannabis som medicin.

I januar 2019 var der ca. 1400 patienter som fik udskrevet cannabis af deres læge, og man regner med, at antallet vil vokse i de kommende år.


Parallelt findes der et ukendt antal personer med fysiske eller psykiske lidelser som, af en eller anden grund, ikke kan få ordineret medicinsk cannabis, og derfor køber det på det sorte marked.


 
Den nye situation skaber gråzoner mellem medicinsk cannabis, rekreativ cannabis og misbrug, som vi ønsker at belyse med denne temadag.
 
Hvordan kan vi undgå, at de personer, som køber cannabis til medicinsk formål på det sorte marked, ikke bliver behandlet som ”misbrugere” eller kriminelle? Eller hvordan kan man som psykolog eller læge forholde sig til de personer, som både bruger cannabis som rekreativt middel og som medicin – måske endda en kombination af ordineret og illegalt?
 
På samme måde vil det være relevant at undersøge, hvordan man kan forholde sig til personer med et problematisk brug af alkohol eller stoffer og som også tager cannabis af terapeutiske årsager?
 
På temadagen vil der være mulighed for at høre hvordan både forskere, aktivister og behandlere forholder sig til disse dilemmaer samt drøfte dem sammen.
 
Program
 
09:30
Kaffe og introduktion til dagen
 
10:00
Rikke Jakobsen. CannabisDanmark.
 
Rikke Jakobsen er sekr. leder i Cannabis Danmark.
Hun har siden 2013 beskæftiget sig med medicinsk cannabis først som medstifter og senere formand for Medicinsk Cannabis Forening Danmark og fra 2018 som sekr. leder i Cannabis Danmark.
Hun har været med i front fra før legaliseringen af medicinsk cannabis igennem hele den politiske proces til vedtagelse af forsøgsordningen.
Cannabis Danmark er en NGO og non-profitorganisation, som med udgangspunkt i patienterne arbejder for tilgængelighed af medicinsk cannabis i højeste kvalitet.
Organisationen indsamler viden og varetager alle former for information om medicinsk cannabis primært til patienter, men også interessenter som politikere, journalister, studerende, myndigheder og virksomheder i ind- og udland.
 
12:00
Frokost
 
12:45
Sinikka Lehmann Kvamme.
 
Sinikka er cand.soc. og phd. studerende på Center for Rusmiddelforskning, hvor hun undersøger forbrugsmønstre og motiver for brug af cannabis som medicin. Sinikka Kvamme vil fortælle om cannabis i et historisk perspektiv, om udviklinger på det illegale cannabismarked og undersøge afgrænsningerne mellem det medicinske, rekreative og problematiske cannabisbrug.
 
13:45
Pause
 
14:00
Bendikte Kudahl.
Benedikte er Cand.psych. på Psykiatrisk Center København, og vil beskrive centerets evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis.
 
15:00
Diskussion
 
15:30
Tak for i dag
 
 
OBS vedrørende tilmelding:
Hvis du vil tilmelde dig, skal du være oprettet med en profil i systemet og logget ind.
Se venligst øverst i denne annonce (den gule linie). Her kan du oprette en profil eller logge ind, hvis du allere er oprettet.
 
Hvis du oplever vanskeligheder med tilmelding til arrangementet kan du skrive til
Eric: erall@slagelse.dk eller Simon: sims-fb@aalborg.dk for yderligere hjælp.

Kommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk