Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet
Afholdte arrangementer 2018

OBS: Slides
Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer
i Menu'en: Fagligt stof

 
DOBBELTDIAGNOSER
Konference om den fremtidige behandling af personer med misbrug og psykisk lidelse
 
Deltagere
FOR ALLE INTERESSEREDE FAGGRUPPER

Tid
26. september 2018
Kl. 10:00 - 15:30
 
Sted
Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Pris
for frokosten: kr. 100
Gratis for medlemmer af selskabet
 
 
 
 
Program
Download konferencefolderen som pdf til udskrivning.
 
 10:00 Velkommen

Simon Schøneberg, Selskab for Misbrugspsykologi

 
10:10
Start på dagen

Paneldiskussion med

- Karin Raahauge, centerleder, Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter

- Jannie Bertz, formand for socialrågivernes faggruppe, misbrugsbehandlere

- Bjarne Elholm, næstformand for fagligt selskab for addiktiv sygepleje

 - Eric Allouche, formand for Selskab for Misbrugspsykologi
11:30
Den historiske baggrund

Katrine Schepelern Johansen, leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri og Jonathan Led Larsen, psykolog, ph.d. - studerende ved KFD

 
12:00 Frokost

 
12:45 Hvilken gruppe borgere drejer det sig om?

Per Nielsen, centerleder og Steffen Røjskjær, udviklingsleder, Kompetencecenter Ringggården

Birgitte Thylstrup, formand for Dobbeltdiagnose Netværk

 
14:00
Behandlingstilbud og opgavefordeling

Hvad skal et specialiseret behandlingstilbud indeholde og hvilke opgaver vil høre til henholdsvis regionerne og kommunerne? 

John Eltong, psykolog, Center for psykoterapeutisk udvikling, Region H.

Kathrine Bro Ludvigsen, Antropolog/Specialkonsulent og ledende overlæge, speciallæge i psykiatri, Danny Reving, KABS

 
15:00
Konklusion og drøftelse af evt. anbefalinger til det videre forløb
 

 
Sundheds-og ældreministeriets udspil
Med udgivelsen af Sundhed, hvor du er i januar 2018  har Sundheds- og ældreministeriet varslet, at behandlingen af patienter med misbrug og samtidig psykisk lidelse fremover skal samles i regionerne.

Med denne ændring af ansvarsfordeling ønsker regeringen at løse det gamle problem vedr. behandlingen af borgere med en dobbeltdiagnose/dobbeltbelastning.

Sundheds-og ældreministeriets udspil er på nuværende tidspunkt formuleret på en måde, som gør det vigtigt at drøfte nogle spørgsmål nærmere.


Hvilken gruppe drejer det sig om?
I Sundhed, hvor du er bliver gruppen betegnet som ”Patienter med misbrug og samtidig psykiske lidelser” og der bliver også refereret til ”mennesker som er dobbelt-belastede”.
I ”Mental Sundhed”, som er et udspil fra Regionerne m.fl., formuleres det: ”Mennesker med psykisk sygdom og misbrug”.
KABS, for sit vedkommende, har valgt formuleringen ”Borgere som er afhængige af rusmidler og samtidig har en psykisk lidelse”.
Psykologforeningen anvender i sit udspil ”patienter med dobbeltdiagnose”, osv.
 
Skal disse forskellige formuleringer opfattes som rene synonymer eller afspejler de forskellige borgergrupper og/eller forskellige faglige og ideologiske måder at tænke området på?
På et rent pragmatisk niveau, hvem vil fremover få retten til at "diagnosticere" borgerne mht. at placere i den ene eller anden gruppe og hvordan. Vil man f.eks. fremover anvende bestemte test eller metodik?

Hvilke opgaver vil fremover høre til region og hvilke til kommune?
Alle de forskellige udspil vedr. behandling af borgere med en dobbeltbelastning/ dobbeltdiagnose understreger vigtigheden af at behandlingen skal samles ét sted, samt at behandlingen af disse borgere kræver en meget specialiseret og holistisk indsats.
Ud over at disse to ønsker kan virke modsætningsfulde, ligger der en opgave i at sikre sig, at en øget specialisering ift. behandlingstilbud ikke kommer til at skabe nogle af de samme problemer, i form af indsnævring af målgruppen og kompetencer, som dem der ønskes løst.
 
På konferencen vil vi kigge på regionale og kommunale særlige behandlingstilbud for borgere med et misbrug og en psykisk lidelse og prøve at forstå, hvilke opgaver der hører til den "sociale-behandling" af misbrug, og hvilke opgaver der hører til den ”misbrugspsykiatriske” del, samt hvilke konsekvenser det har at adskille behandlingsopgaver på denne måde.
 
 
 
RELEVANTE DOKUMENTER
 
Sundheds-og ældreministeriet
Sundhed hvor du er
 
Kommunernes Landsforening
Forebyggelse for fremtiden
Anbefalinger. Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder
 
KABS
Behandling af misbrugere skal samles ét sted
 
De danske regioner, Lægeforeningen, Dansk psykiatrisk Selskab, Bedre psykiatri.
MENTAL SUNDHED. Et samlet behandlingstilbud  til mennesker med psykisk sygdom og misbrug
 
Dansk Psykolog Forening
Fremtidens Psykiatri – en helhedsorienteret plan
 
Sundhedsstyrelsen
Styrket indsats for mennesker med psykisk lidelse 
 
Deltagerliste
Alice Højmose
Birgitte Krag
Birgitte Thylstrup
Bjarne Elholm
Brian Sebens
Britta Krog + 2 flere
Camilla Hansen
Christel Dall
Christian gad
Christina Skov
Eric Allouche
Hanne Tøfting Stefansen
Hans Christensen
Helle Kjær
Jacob Wettergreen + 8 flere
Jesper Østerhaab Mogensen
Jonathan Led Larsen
Julia Geeb
Julie Cold
Karen Bruun Andresen
Kasper Carsen
Kristian Holte Kofod
Lars Jersin
Lars Utzon
Lone Hasselmark
Lone Marker
Louise Frost Ribe
Martin Freitag
Mia Nielsen
Nana Ludvigsen
Per Nielsen
Simon Schøneberg
Thomas Funk Nielsen
Trine Østergård
ialt 44 deltagere
 
 

 
 
Konference om
klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet
og generalforsamling - 2018
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traditionen tro holder Selskab for misbrugspsykologi sin årlige kliniske konference, hvor der vil være rig mulighed for at blive opdateret på dét, der sker på misbrugsbehandlingsområdet, samt udveksle tanker og erfaringer med fagkolleger.
 
Aktive deltagere
Konferencen er traditionelt baseret på erfaringsudveksling - på, at medlemmerne efter ønske og lyst deler deres erfaringer, faglige synspunkter, arbejdsmæssige problemer, teoretiske overvejelser o.l.
Hvis du vil bidrage med et oplæg eller en workshop, skal du kontakte Eric Allouche på mail: erall@slagelse.dk - som tak deltager du gratis på konferencen.
 
Deltagere
Kun for medlemmer af selskabet.
Maks. 30 til selve konferencen.

Ingen begrænsning i deltagerantal hvad angår GF programpunkter.
 
Tid
Torsdag d. 06. og fredag d. 07. september 2018
Start kl. 09:30 torsdag

Slut kl. 15:00 fredag
 
Sted
Hotel Christiansminde
Christiansmindevej 16
Svendborg

www.christiansminde.dk
 
Pris
med overnatning: kr. 1900
uden overnatning: kr. 1200
 
Tilmelding
Fristen for tilmelding er d. 28. august 2018,
men hvis du vil være helt sikker på at kunne tilmelde dig med overnatning
skal det ske inden 6. august 2018. 
 
Program
OBS: Der kan frem til konferencens afholdelse forekomme ændringer i programmet
Torsdag d. 06/09/2018
09.00 - 10.00 Morgenmad og velkommen
10.00 - 12.00
Liberalisering af cannabis
Oplæg af og diskussion med Torsten Gejl, folketingsmedlem for Alternativet
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.00
Arbejde i grupper
Et eksperiment
14.00 - 14.30 Eftermiddagskaffe
14.30 - 16.30
Terapi med traumatiserede borgere
Johannes Knigge,  KABS.
 16.30 - 18.30
 Pause
 18.30 - 20.30 Middag
 20.30 - 21.30
Video fra konferencen med I.Yalom
Præsenteret og kommenteret af Simon og Eric
  
Fredag d. 07/09/2018
 07.00 - 09.00
Morgenmad
 09.00 - 11.00
Familieorienteret rusmiddelbehandling - hvad er det og hvorfor er det vigtigt?
Erfaringer fra Københavns Kommunes implementering af familieorienteret rusmiddelbehandling
Tina Rathje, Psykolog og Faglig Koordinator. Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej.
 11.00 - 11.30
Pause
 11.30 - 12.30
Selskabets ordinære generalforsamling
 12.30 - 13.15
Frokost
 13.15 - 14.45
Misbrugsbehandling i døgnfamilie-behandlingsregi
Ivar Hecht, cand. psych., forstander for Familecentret Vibygård
14.45 - 15.00
Afslutning
 
Deltagerliste
Albert Diekmann
Bente Stenfeldt Riddersholm
Birgitte Schaumann
Christian gad
Eric Allouche
Hanne Tøfting Stefansen
Iver Hecht
Karen Bruun Andresen
Lars Jersin
Lone Marker
Marie Pedersen
Peer Nielsen
Simon Schøneberg
Susanne Huynh
Tina Rathje
 

 
Temadag om narcissisme
30. april 2018
 
 
 
 
 
Narcissisme er vidt forekommende og strækker sig fra den sunde narcissisme, der tjener til at opretholde et godt og positivt selvbillede, til patologisk narcissisme, der hæmmer en person i sin livsudfoldelse.
Gennem en spændende dag i narcissismens tegn vil vi uddybe og beskrive den fra flere vinkler.

Oplægget vil beskrive de historiske betragtninger om ophavet til begrebet narcissisme, og beskrive forskellen på den sunde narcissisme og den patologiske narcissisme. Patologisk narcissisme er en mangelfuld regulering af selvfølelsen, der har udgangspunkt i et grandiost selvbillede. Vi vil se nærmere på, hvordan man forstår patologisk narcissisme fra flere teoretiske vinkler, og hvordan man som kliniker kan genkende denne patologi.

Vi vil se på, hvordan de diagnostiske betragtninger har ændret sig gennem tiden, og hvordan det diagnostiske konstrukt er i dag. Vi vil tale om de udfordringer der er i forhold til den bestående diskrepans mellem de aktuelle diagnostiske kriterier, og det empiriske kliniske billede. Vi vil også tale om hvordan narcissisme manifesterer sig i en skandinavisk kulturel ramme.

Yderligere vil vi tale om, hvordan man som kliniker tilgår behandling af en narcissistisk patient. Hvilke udfordringer møder man typisk som behandler og terapeut, og hvilke metoder kan man benytte sig af for at have succes med fastholdelsen og behandlingen af en narcissistisk patient.

Vi vil også tale om de psykiatriske lidelser, der ofte tilstøder den narcissistiske patologi, som depression og misbrug, og hvordan narcissismen kan komplicere behandlingen af disse lidelser.

Underviser
Jane Fjermestad-Noll.
Speciallæge i Psykiatri og specialist i Gruppeanalyse.
Hun har arbejdet som kliniker og terapeut i flere år indenfor personlighedsforstyrrelsesområdet, og er aktuelt i gang med et Ph.d. projekt omkring narcissisme og depression.
Tid
Mandag d. 30. april. kl. 09:30-15:30

Sted.
Psykologforeningen, Stockholmsgade 27. 2100 København Ø.

Pris.
Medlemmer af Selskabet:
-Narcissistisk tilmelding: Jeg vil gerne tilmelde mig en VIP plads med velkomstdrink, frit valg af min foretrukne plads og gourmet frokost for kun kr. 500 + kortgebyr.
-Nasse tilmelding: Jeg har en nærig og irriterende arbejdsplads, som ikke betaler for en skid, men jeg vil være glad for at kunne deltage på temadagen som skamfuld, blind passager og spise min madpakke i smug, til den uhørte pris af kr.0.

Ikke medlemmer af Selskabet. Kr. 850 + kortgebyr.

Tilmeldingsfrist. D. 23. april 2018
OBS: Arrangementet søges godkendt i forhold til specialistgodkendelse i psykoterapi.
 
Deltagerliste
Anne Katrine Holm
Birgitte Hartvig Jespersen
Birgitte Thylstrup
Birgitte Zimmermann
Christian Christensen
Cristina Nielsen
Dianna Kristensen
Emilie Hjorth Roelsgaard
Eric Allouche
Heidi Mouritsen
Line Kenberg
Lubitza Hanuska Vesterdal
Magnus Kleinert
Maria Schneider
Marie Pedersen
Mette Skou Elkjær
Paul Georges De Visme
Peer Nielsen
Sanne Høybye
Susanne Huynh
 

 
Selskab for Misbrugspsykologi inviterer til
En aften med Irvin Yalom
 
Læs artikel
af psykolog Irene Christiansen om arrangementet i P -psykologernes fagmagasin.
 
 
 
Vi glæder os over at kunne invitere til en live videokonference med Irvin Yalom d. 28. februar kl. 18-20 i DPs hus på Stockholmsgade 27
Irvin Yalom behøver næppe en introduktion og kan betragtes som en af de største nulevende praktikere og teoretikere af den eksistentielle psykoterapi. 
Derudover er han blevet kendt i den brede offentlighed med sine noveller (When Nietzsche Wept, the Schopenhauer Cure, Lying on the Couch, m.m.), hvor han på en fangende måde blander psykoterapi, historie, filosofi, fiktion og virkelighed.
 
Pga. sin alder rejser I. Yalom ikke længere ud af USA, men han deltager gerne i live videokonferencer som denne, hvor man vil opleve ham fra sit hus i San Fransisco.
 
På videokonferencen vil han tale om livet, eksistentiel psykoterapi, sin nye bog: ”Becoming Myself”, m.m., og ikke mindst misbrug set i et eksistentiel perspektiv.
Deltagerne vil have muligheden for at tale direkte med I. Yalom og stille ham spørgsmål.
 
Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle princippet
Arrangementet er fortrinsvis for medlemmer af Dansk Psykolog Forening.
Vi takker DP''s forretningsudvalg for økonomisk støtte.
 
Pris:
Kr. 300 for medlemmer af Selskab for Misbrugspsykologi
Kr. 500 for medlemmer af Dansk Psykolog Forening
 
Efter d. 1. februar er tilmelding åbent for alle interesserede.
Kr. 700 for andre interesserede 
 
Deltagerliste
 
Allan Hedegaard Fohlmann
Ane Christensen
Anne Treppendahl
Arne Jakobsen
Benedicte Maul
Benjamin Steffen-Nielsen
Bettina Myggen Jensen
Birgitte Sjødin
Birgitte Thylstrup
Birthe Larsen
Brian Sebens
Cecilia Ingemann
Cecilie Heesche
Christina Skov
Dianna Kristensen
Ditte Abrahamsen
Doria Breuning
Dorthe Carlsen
Else Malini
Eva Vejlø
Gitte Højfeldt
Helle Kjær
Ida Finck-Heidemann
Irene Christiansen
Iver Hecht
Jane Roed
Jonathan Led Larsen
Julie Beske
Jytte Haugaard
Katrine Breum Larsen
Kim Gabriel Hansen
Kristian Holte Kofod
Lars Henning Andersen
Lene Kiel Jespersen
Lotte Munro
Louise Frost Ribe
Lubitza Hanuska Vesterdal
Marcus Myhr
Maria Buhl
Marie Falck Hansen
Marie Pedersen
Marie Steffansen
Marie Ulstrup
Marlene Schmidt
Martin Svensson
Martin Pedersen
Mathias Petersen
Mette Bech Richardt
Mette Bendixen
Mette Bratlann
Morten Halberg
Niels Morre
Niels Schæffer
Peer Nielsen
Per Hvashøj
Pernille Schou nielsen
Ragnar Gunnarsson
Randi Jensen
Rasmus Villum Olsen
Rikke Hahn
Rizwana Tabassum Khuram
Solveig Roepstorff
Steen Guldager
Stine bjerrum Møller
Stine Vesterby
Susanne Bærentzen
Susanne Huynh
Thomas Funk Nielsen
Tina Møller
Tina Wigen
Tine Meyer Thomsen
Trine Garff
Trine Lund Pedersen
Vibeke Brinch
Vicki Wurtz
 
 

 
Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka
 09/02/18
 
 
 
Langt de fleste patienter på psykofarmaka kan med stor fordel trappes ud og få et medicinfrit liv
- for mange er dette endda direkte nødvendigt for reel helbredelse.
 
Overgangen fra medicinafhængighed til det medicinfri liv kan dog være så stor en udfordring, særligt følelsesmæssigt, at den kan sidestilles med et reelt psykoterapeutisk anliggende.
 
Særligt hvis de til tider ekstreme reaktioner og følelser, der kan opstå, når en tilvant dosis psykofarmaka reduceres, fejlfortolkes som tegn på, at medicinen er effektiv og nødvendig - hvilket vi nu ved er ukorrekt. Denne nærliggende fejlfortolkning får mange til at opgive for tidligt i processen, hvorefter medicinering genoptages.
 
Vores erfaring viser dog tydeligt, at stort set alle kan blive medicinfri med den rette støtte, tid og forståelse af symptomerne som det, de er, nemlig abstinenser, som ikke i sig selv er farlige eller tegn på effekt, og som går over igen.
Ikke sjældent indebærer overgangen en konfrontation med de følelser, der har været lagt låg på i så lang tid, i et omfang, der i særdeleshed nødvendiggør reel psykoterapi.
 
Flere og flere ønsker udtrapning, men har svært ved at finde hjælp, da opgaven endnu ikke er placeret hos nogen faggruppe og emnet generelt er underudforsket. Det kan betyde, at patienten møder direkte modstand eller ikke oplever, at der eksisterer den fornødne viden, hvorfor patienterne ofte overlades til sig selv eller forbliver i en langvarig medicinsk behandling, der er både unødvendig og skadelig.
 
Den nyeste vinkel på psykofarmaka-debatten handler om, hvordan man bedst og sikrest hjælper disse patienter ud af psykofarmaka, og her peger meget i retning af psykologien. Forskningsfeltet bygger naturligt videre på den omfangsrige forskningslitteratur, der har fremsat alvorlig tvivl om både effekten og sikkerheden af psykofarmaka med ordene ”gør mere skade end gavn”, hvilket vil danne indledning til emnet.


Underviser
Anders Sørensen
Psykolog og phd studerende, Nordic Cochrane Center
Ekstern lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Som en del af phd projektet har Anders Sørensen psykiatriske patienter i udtrapningsforløb, så han har ikke kun en solid teoretisk viden som forsker, men også praktisk erfaring med de problemer, man kan støde på i forløbet.
 
Tid
Fredag d. 09/02/18, kl.10.00-15.00
 
Sted.
Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart.
 
Deltagere
Arrangementet er åbent for alle interesserede faggrupper.

Pris.
Medlemmer af Selskabet:
-kr. 400 + kortgebyr for de, der kan betale. Beløbet inkluderer morgenkaffe og frokost.
-kr. 0, for de, der ikke kan betale. Medbring madpakke.
Ikke-medlemmer af Selskabet:
-kr. 600 + kortgebyr. Beløbet inkluderer morgenkaffe og frokost.

Tilmeldingsfrist
02/02/18
 
Deltagerliste
Albert Diekmann
Ditte Nilsson
Eric Allouche
Gitte Nørskov Andersen
Heidi Mouritsen
Helge Børven
Karina Andersen
Lisbeth Lavring
Maria Schneider
Peer Nielsen
Per Nielsen
Susanne Huynh

Kommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk