Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet
Afholdte arrangementer 2017

OBS: Slides
Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer
i Menu'en: Fagligt stof

 

Mortensaftens middag 
 
 
 
 

Selskabet inviterer til Mortensaftens middag fredag d. 10 nov. kl. 18.00.

Sted: København, restaurant Väkst, Sankt Peders Stræde 34 · 1453 København.

Tilmelding er gratis, dog skal man selv betale for sine drikkevarer.

 
 
Konference om
klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet
og generalforsamling - 2017
 
Traditionen tro holder Selskab for misbrugspsykologi sin årlige kliniske konference, hvor der vil være rig mulighed for at blive opdateret på dét, der sker på misbrugsbehandlingsområdet, samt udveksle tanker og erfaringer med fagkolleger.
 
Deltagere
Kun for medlemmer af selskabet.
Maks. 30 til selve konferencen.

Ingen begrænsning i deltagerantal hvad angår GF programpunkter.
 
Tid
Torsdag d. 07. og fredag d. 08. september 2017

Start kl. 09:30 torsdag

Slut kl. 15:00 fredag
 
Sted
Hotel Christiansminde
Christiansmindevej 16
Svendborg

www.christiansminde.dk
 
Pris
med overnatning: kr. 1750
uden overnatning: kr. 1000
 
Tilmelding
Fristen for tilmelding er d. 28. august 2017,
men hvis du vil være helt sikker på at kunne tilmelde dig med overnatning
skal det ske inden 7. august 2017. 
 
Konferenceprogram 
OBS: Der kan forekomme ændringer i programmet helt til konferencens start.
 
 
 
 
 Deltagere:
(Charlotte) Silas Houlberg Bengtson
Albert Diekmann
Anders Schmidt Thorsen
Bettina Myggen Jensen
Christian gad
Christina Skov
Eric Allouche
Gitte Nørskov Andersen
Hans Christensen
Heidi Mouritsen
Heidi Rømer Hansen (tidl. Jeppesen)
Helge Børven
Karen Bruun Andresen
Karina Lærke Sørensen
Louise Frost Ribe
Mette Holm Riis
Peer Nielsen
Sigrid Fardal Nes
Simon Schøneberg
Susanne Huynh
 
 
 
 
 

 
 
Dialogmøde med psykologer fra Holland
 
D. 7 april kommer en gruppe psykologer fra bestyrelsen for den hollandske psykologforening, Dutch Association of Psychologists, og vores søsterselskab, Dutch Addiction Psychologist Board til Danmark for at besøge forskellige misbrugsbehandlingsinstitutioner samt høre om hvordan misbrugsbehandling er organiseret i Danmark.
 
I den sammenhæng afholder selskabet et dialogmøde, hvor vi vil få mulighed for at høre om misbrugsbehandling i Holland og diskutere med de hollandske gæster.
 
 
 
Blandt de hollandske gæster kan nævnes:
Prof.  Reinout Wiers, som forsker i neurokognitive processer ifm. afhængighed på Amsterdam Universitet.
Peter Greeven, som har både en klinisk-og forskningspraksis ift. misbrug og retsmedicinsk psykologi. (Vi anbefaler brug af Google translate for at læse denne præsentation)
 
De øvrige psykologer er:
Arnold Scholten, som arbejder med dobbeltdiagnose problematik
Abi Herschberg, Mental Health Psychologist, Altrecht Centre for Mental Health, Utrecht
Suzan Kalmijn, Psychologist, Trubendorffer, Nijmegen Aera, Netherlands.
Ranne de Waart, Mental Health Psychologist, ARKIN, Mental Health Care, Amsterdam
Monique Staats, Mental Health Psychologist, ARKIN, Mental Health Care, Amsterdam
 
 
 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
 
Tid: Fredag d. 7. april 2017 kl. 15:00 - 17:00
 
Pris: Gratis for medlemmerne
 
Tilmeldingsfrist: Søndag d. 2. april
 
Påskemiddag
I forlængelse af mødet vil der blive holdt en påskemiddag på en lokal restaurant.
Hvis du vil deltage, skal du tilmelde dig her.
 
 
 
Deltagerliste:
 
Reinout Wiers
Peter Greeven
Arnold Scholten
Abi Herschberg
Suzan Kalmijn
Ranne de Waart
Monique Staats
Eric Allouche
Peer Nielsen
Simon Schøneberg
Christina Skov
Christian Gad
Lone Marker
Michael Vernon Kristiansen
Heidi Rømer Hansen
 
 

 
 
Temadag om Screening
 
På temadagen vil psykolog Kirstine Sørensen præsentere ”den skanderborgske model” og som består af en ”basisscreener” som blev udviklet i samarbejde mellem flere midtjyske rusmiddelcentre for ca. år siden.
Vi vil også prøve at skabe et overblik over de forskellige screeningspraksisser som bliver anvendt i Danmark i dag, samt drøfte deres respektive fordele og ulemper.
 
 
 
 
Program
 
09:30   Velkommen
10:00    Screeningspraksisser i Danmark v/ Louise Frost Ribe fra Misbrugsafsnittet i Aalborg og Albert Diekmann fra Behandlingscenter Svendborg
12:00    Frokost på Il Mercatino, som ligger 5 min. fra Fiskergade. 
12:45   "Basisscreener"- Den skanderborgske model v/ Kirstine Sørensen fra Skanderborg Rusmiddelcenter
15:00    Afslutning
 
Sted: Psykologforeningens lokale. Fiskergade 41, 4. sal, Århus
 
Tid: Fredag d.17. marts kl.9.30-15.00
 
Pris: Gratis for medlemmerne
 
Tilmeldingsfrist: d. 15. marts
 
Tilmeldte:
 
Albert Diekmann
Christina Skov
Eric Allouche
Heidi Rømer Hansen (tidl. Jeppesen)
Jesper Østerhaab Mogensen
Karina Lærke Sørensen
Katarina Marelja
Kit Annamarie Jensen
Lone Marker
Louise Frost Ribe
Marie Pedersen
Simon Schøneberg
 

 
 
Temadag
om kortlægning af kompetencer for psykologer indenfor rusmiddelområdet.
 
Med udgangspunkt i Dansk Psykologforenings specialistuddannelse, ønsker vi i Selskab for Misbrugspsykologi at kortlægge de kompetencer, som er nødvendige i arbejdet med misbrugere.
 
Selskab for Misbrugspsykologi inviterer derfor til en temadag, hvor vi spørger:
Hvad skal psykologen kunne for at udføre kvalificeret klinisk udredning af misbrugere?
 
På temadagen vil vi komme omkring særlige opmærksomhedspunkter ift metoder (test, interview m.m.), diagnostik (bl.a. i sammenhæng med EMCCDAs rapport og anbefalinger i forhold til videre behandling.
 
 
 
Program:
 
09:30 – Oplæg og præsentation af dagen v. Eric Allouche og Thomas Funk, Stofrådgivningen
              Diskussion, hvilken viden og hvilke kompetencer er der behov for i arbejdet med misbrugere.
10:45 – Oplæg og introduktion af specialistuddannelsen for psykologer v. Brita Lauritzen, Dansk Psykologforening.
11:45 – Frokost
12:30 – Oplæg om Kvalitetssikring af psykologiske undersøgelser v. Lars Michaelsen, Konsulent i DP
13:30 – Oplæg om dobbeltdiagnoser og udredning v. Silas Houlberg, specialist i psykoterapi, Stofrådgivningen.
14:45 – Opsamling og afslutning
15:00 – Slut
 
Efter hvert oplæg vil der være diskussion og input.
 
Deltagere: Kun for Selskabets medlemmer
Tidspunkt: Fredag d. 13/01/2017 kl. 09:30 -15:00
Sted: Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, København Ø
Pris: Temadagen er gratis
Tilmeldingsfristen ift. frokosten: d. 02/01/2017
 
Tilmeldte:
Cathrine Black Christensen
Gitte Nørskov Andersen
Heidi Mouritsen
Jesper Østerhaab Mogensen
Karina Lærke Sørensen
Marie Pedersen
Ragnar Gunnarsson
Sara Liv Norris
Sigrid Fardal Nes
Steen Guldager
Stina Dalgaard Elkjær
 
 

Kommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk