Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet
Afholdte arrangementer 2016

OBS: Slides
Du finder slides, artikler og andet materiale fra de enkelte arrangementer
i Menu'en: Fagligt stof

Seminar
"You are in recovery if you say you are"
Views on recovery in drug treatment
11-11-2016, København.

 
 
 
 

 
Konference om
klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet 
 

Traditionen tro holder Selskab for misbrugspsykologi sin årlige kliniske konference, hvor der vil være rig mulighed for at blive opdateret på dét, der sker på misbrugsbehandlingsområdet, samt udveksle tanker og erfaringer med fagkolleger.

 
Deltagere
Kun for medlemmer af selskabet.
Maks. 30 til selve konferencen.

Ingen begrænsning i deltagerantal hvad angår GF programpunkter.
 
Tid
Torsdag d.1. og fredag d 2. September 2016 

Start kl. 09:30 torsdag

Slut kl. 15:00 fredag
 
Sted
Hotel Christiansminde
Christiansmindevej 16.
Svendborg
www.christiansminde.dk
 
Pris
med overnatning: kr.1750
uden overnatning: kr.1000
 
Konferenceprogram
OBS: Der kan forekomme ændringer i programmet helt til konferencens start.
 Download program som pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ABSINT OG ABSINTDRIKKEREN

Tirsdag d.14. juni kl.16.30, på Glyptoteket, København.

For både medlemmer og ikke-medlemmer af Selskabet for Misbrugspsykologi

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet, med op til 30 deltagere.

Kl.16.30

Velkommen: Eric Allouche. Formand for Selskab for Misbrugspsykologi

Kl.16.40

Mai Dengsøe Hansen. Kunsthistoriker.

Omvisning af "Absintdrikkeren" af Edouard Manet samt beslægtede malerier.

Kl.17.20

Carl Th. Pedersen. Lektor i Institut for Fysik, Kemi og Farmaci ved Syddansk Universitet.

”Historisk kemi. Absint-Den grønne fe”

"Historisk Kemi. Absint - Den grønne fe"

Kl.17.50

L´heure verte/Den grønne time

Vi nyder et glas absint i Glyptotekets have.

Der er meget at lære af de få år -mellem 1850 og 1915- hvor absint var udbredt i Paris´ gader.

Absint begyndte sin karriere som medicin for de soldater, som var sendt i kolonierne og blev efterfølgende populær hos borgerskabet. Da resten af befolkningen tog den til sig nogle år senere, blev den beskyldt for at gøre folk sindssyge og endte med at blive helt forbudt i 1915...og er til dags dato muligvis det eneste eksempel af en vellykket prohibition.

I løbet af disse år blev absint en stærk kilde til inspiration, både som drik og som motiv, for det kunstneriske miljø og flere af datidens største malere såsom Degas, Van Gogh og Picasso gav deres versioner absintdrikkere. Manets Absintdrikker, som Glyptoteket er den heldige ejer af, er i den sammenhæng et enestående værk, bl.a fordi det var det første maleri, som tog absint som tema og fordi det blev startpunktet for en række kontroversielle og provokerende motiver som Manet valgte at male i de efterfølgende år.

Denne temaeftermiddag vil give os muligheden for at høre hvorfor absint var så farlig, hvorfor var Manets malerier så provokerende og hvorfor Absintdrikkeren er blandt Glyptotekets 10 hovedværker.

 

 
 

 
Sommertræf

Selskabet inviterer på en fælles hyggelig sommeraften for selskabets medlemmer.

Arrangementet foregår i Århus, i forlængelse af det faglige arrangement "Neuropsykologiske aspekter ved Misbrug".
Man kan selvfølgelig deltage i aftenarrangementet uanset om man deltager på den faglige dag eller ej.

Selskabet trakterer med en 3-retters menu - drikkevarer er for egen regning. Festlige indslag er velkomne!

Tid: fredag 10.6. kl. 18.30


 
 

 
 
Neuropsykologiske aspekter ved misbrug

Kursusdagen omhandler den neuropsykologiske viden, der forefindes om forskellige rusmidlers akutte, kortsigtede og langsigtede virkninger på hjernen. Der vil være særlig fokus på alkohol og cannabis. I undervisningen vil der blive præsenteret skanningsstudier, samt studier relateret til neurokognitive, socialkognitive og emotionelle følger af misbrug. Disse knyttes an til kliniske erfaringer og til den hverdag, hvori borgerens vanskeligheder opleves. Herudover vil der være casepræsentationer, drøftelse af differentialdiagnostiske problemstillinger og god mulighed for spørgsmål.

Underviser:

Heine Lund Pedersen er psykolog, specialist og supervisor i neuropsykologi. Han har arbejdet neurologien, neurorehabiliteringen og siden 2010 i psykiatrien, herunder Videnscenter for Rusmiddelpsykiatri. Aktuelt er han ansat i Neuropsykiatrisk Klinik, Universitetshospitalet Risskov.

Tid:

D.10. juni 2016.

Kl.9.00-16.00

Morgenmad fra kl.8.30

Sted.

Århus. Psykologforeningens lokaler. Fiskergade 41.

Pris.
Medlemmer af Selskabet kr. 1000+ moms: kr. 1250

Ikke medlemmer af Selskabet kr.1400+moms. Kr.1750

Deltagere

(Charlotte) Silas Houlberg Bengtson
Albert Diekmann
Anette Vestergaard
Annette Aagaard Laursen
Benjamin Krabbe
Christina Skov
Gitte Klaris
Helene Hjørringgaard Kristiansen
Helle Jørgensen
Ingrid Brattskar
Jesper Østerhaab Mogensen
Jonathan Led Larsen
Lone Marker
Louise Frost Ribe
Louise Ingegärd Friborg Andersen
Maria Schneider
Michael Vernon Kristiansen
Simon Schøneberg (ej mødt -syg)
Steen Guldager
Stina Dalgaard Elkjær
Thomas Funk Nielsen
Tore Knudsen
Winnie Jørgensen

 


 
Ro på.
Om at arbejde med dyssociale personligheder.

Antisocial personlighedsforstyrrelse sameksisterer ofte med stof- og alkoholmisbrug, men der er mangel på velundersøgte behandlingstilbud, der retter sig mod de vanskeligheder, som disse mennesker oplever i livet.

Vi har i en årrække arbejdet med at teste effekten af at tilbyde borgere i ambulant misbrugsbehandling et psykoedukativt korttidsforløb om antisocial personlighedsforstyrrelse. Udgangspunktet var at udvikle og teste en indsats, der ikke kostede mange penge at udføre, blandt andet fordi programmet var baseret på en arbejdsbog, som kunne læres efter et kort kursus.

Selve undersøgelsen foregik som en randomiseret undersøgelse, hvor deltagelse i Ro på programmet blev sammenlignet med en kontrolgruppe, der modtog standardbehandling alene. Resultaterne af undersøgelsen viser, at korttidsforbedring i stofbrug hang sammen med deltagelse i Ro på programmet, hvilket understøtter både behovet og muligheden for at tilbyde psykoedukation, som kan gøre en forskel for borgere med antisocial personlighedsforstyrrelse i ambulant misbrugsbehandling.

 

Vi glæder os til at holde en temadag med jer om det! Fokus vil være på, hvordan man ved hjælp af arbejdsbogen Ro på kan arbejde med mennesker, der har sammenfaldende misbrugsproblemer og antisocial personlighedsforstyrrelse.  På temadagen vil vi snakke om: Baggrund for undersøgelsen - hvorfor der er brug for at udvikle og teste behandling, der er særlig rettet mod mennesker med sammenfaldende misbrug antisocial personlighedsforstyrrelse

Hvordan vi har arbejdet med det - hvordan selve undersøgelsen er foregået og de resultater, der er kommet ud af det

Hvordan arbejdsbogen fungerer - hvordan den er bygget op og kan bruges.

 

Temadagen vil altså både bestå af oplæg og øvelser, samt diskussion og deling af vores og jeres erfaringer fra arbejdet med disse borgere.

 

Se gerne på arbejdsbogen inden temadagen, som kan hentes på Center for Rusmiddelforsknings hjemmeside:

 

 

Se også gerne på en videnskabelig artikel om projektet, som er tilgængelig her:

 http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-015-0661-0

 

Endelig er undersøgelsen beskrevet på dansk i det ny nummer af STOF (nummer 25): http://www.stofbladet.dk/

 
 
Tid:                          9/3-2016 
 
Sted:                        Dansk Psykologforenings lokaler. Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 
 
Målgruppe:             Medlemmer af Selskab for Misbrugspsykologi
 
Pris:                         Arrangementet er gratis. Hvis man ønsker frokost, koster det 100,- og skal bestilles ved tilmelding.
 
Tilmeldingsfrist:     1/3-2016 
 
Deltagere:
Eric Allouche
Heidi Mouritsen
Ingrid Brattskar
Jesper Østerhaab Mogensen
Lene Christiansen
Lone Marker
Louise Ingegärd Friborg Andersen
Maria Nannestad
Marianne Fuglestved
Mette Holm Riis
Ragnar Gunnarsson
 
 
 
 

 
Temadag om de nye nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling
og for udredning og behandling af dobbeltbelastede.
 
Per Nielsen, Centerleder på Ringgården, og psykolog og Phd studerende Pernille Pinderup Jeppesen, vil denne dag holde oplæg om de nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling og hvilken indflydelse de har på vores behandling og behandlingssystemet i Danmark.
 
 
Per Nielsen vil fortælle om metodekritiske overvejelser ifm oprettelsen af de kliniske retningslinjer, ud fra et fagpsykologisk perspektiv og med fokus på, at psykologer i den slags samarbejde har en vigtig funktion i at fremlægge, at en relevant viden kan opbygges på andre måder end ved alene at overtage medicinsk-naturvidenskabelige metodekriterier.
 
 Pernille Pinderup Jeppesen har udført litteraturgennemgangen ifm Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. de nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling. Hun vil fortælle om sit arbejde i den sammenhæng. Phd.-projektet, som hun er i gang med, har til formål at følge og undersøge en større indsats i Region Hovedstadens Psykiatri, der sigter mod at styrke behandlingsindsatsen over for patienter med en dobbeltdiagnose, dvs. patienter der både har en psykisk lidelse og et misbrug af stoffer og/eller alkohol.
 
Helle Kjær vil fremføre vigtige overvejelser bag de 10 PICO-spørgsmål
 
 
Per Nielsen er sammen med Helle Kjær og Roland Westerlund Psykologforeningens repræsentanter i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig afhængighed af alkohol (dobbeltbelastede)
Læs retningslinierne her >
 
Program for dagen:
10:00 - 10:15 - Morgenbrød, velkommen
10:15 - 10:45 - Helle Kjær
10:45 - 11:45 - Pernille Pinderup Jeppesen
12:00 - 12:30 - Frokost
12:30 - 14:30 - Per Nielsen
 
Tid: 12/02-2016 kl. 09.30-14:30
 
Sted: Dansk Psykologforenings lokaler. Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
 
Målgruppe: Medlemmer af Selskab for Misbrugspsykologi
 
Pris: Arrangementet er gratis. Hvis man ønsker frokost, koster det 100,- og skal bestilles ved tilmelding.
 
Tilmeldingsfrist: 04/02-2016
 
Deltagerliste:
Christian gad
Christina Skov
Eric Allouche
Julia Geeb
Lone Marker
Simon Schøneberg
Stina Dalgaard Elkjær
Tina Haren
 
 
 
 

Kommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk